بستن

سامانه ها

بستن close

سالنامه آماری دانشگاه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1396

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح جلد دوم سالنامه 96 دانلود (2,361.2k)
طرح جلد اول سالنامه 96 دانلود (2,387.2k)
جلد دوم سالنامه 96 دانلود (3,351.7k)
جلد اول سالنامه 96 دانلود (4,505.2k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1395

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح جلد دوم سالنامه 95 دانلود (2,174.0k)
طرح جلد اول سالنامه 95 دانلود (2,198.5k)
جلد دوم سالنامه 95 دانلود (1,891.3k)
جلد اول سالنامه 95 دانلود (2,905.6k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1394

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح جلد دوم سالنامه 94 دانلود (2,693.0k)
طرح جلد اول سالنامه 94 دانلود (2,718.8k)
جلد دوم سالنامه 94 دانلود (6,953.0k)
جلد اول سالنامه 94 دانلود (6,055.5k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1393

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جلد اول سالنامه 1393 دانلود (71,343.5k)
جلد دوم سالنامه 1393 دانلود (5,469.9k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1392

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جلد اول سالنامه 1392 دانلود (8,952.8k)
جلد دوم سالنامه 1392 دانلود (7,388.8k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1397

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جلد اول (حوزه های ستادی) دانلود (9,607.1k)
جلد دوم (دانشکده ها) دانلود (9,450.2k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

سالنامه آماری دانشگاه 1398

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح جلد اول دانلود (2,084.3k)
طرح جلد دوم دانلود (2,396.9k)
جلد اول دانلود (20,476.0k)
جلد دوم دانلود (12,403.6k)

سالنامه آماری 1399

سالنامه آماری دانشگاه1399

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سالنامه آماری دانشگاه شهید چمران- جلد دوم دانلود (26,743.6k)
روی جلد دوم سالنامه 99 دانلود (2,035.6k)
روی جلد اول سالنامه 99 دانلود (2,109.5k)
سالنامه آماری دانشگاه شهید چمران- جلد یک دانلود (35,489.6k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

« بازگشت

روی جلد اول سالنامه 1400

روی جلد اول سالنامه 1400

Uploaded by عبدالله حسینی, Wed Jun 07 08:20:53 GMT 2023
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
دیدگاه‌ها

نسخه 1.0

Last Updated by عبدالله حسینی
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
وضعیت: تایید شد
دانلود (26,917.1k) Get URL or WebDAV URL.
تاریخچه نسخه‌ها
نسخه تاریخ اندازه  
1.0 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 26,917.1k دانلود مشاهده