پیام رییس دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرماه، گاه شکوه اندیشه، و تجدید عهد در مسیر سرزندگی دوباره‌ی دانش و دانایی است، و دانشگاه در این آغاز دوباره به شکوفه وجود دوستداران دانش، خرد و فضلیت سرزنده و سرسبز می‌شود.

این مسیر امیدبخش و استوار، راه روشن همراهانی خواهد شد که یا در سایه‌ی تکاپویی کوشنده اکنون به آن در آمده و یا بر عهد پیشین خویش دوباره بر امتداد راه عزم کرده‌اند و این مشتاقی در نوع خود آغازگر شوری پرشعور و تصویرگر زیبایی پرخروش است، زیبایی که نوید دانستن و دانایی را ارزانی می‌بخشد. این ایام مغتنم، در حقیقت شروع موعدی است که جان آگاهان، جامه‌ی فضلیت و فروتنی اندیشه و آگاهی بر تن کرده و نقش بودن و چگونه بودن را به تمرین و تلاش می‌سپارند و در تکاپویی سازنده مشمول این وعده‌ی الهی خواهند شد.

که؛ "قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون"، و به ساز کوک این راه، اندوخته و آموخته‌شان موجب منزلت ملک و مملکت خواهد شد

این آغاز سبز هر ساله به قرابت رخدادی یار و همراه می‌باشد که مسیر کسب دانش و دانایی را به تأسی از آموزه‌ها و عبرت‌های درونی آن، می‌توان عمیق ساخت. نقطه‌ی عطفی که اهمیت ارزش خودباوری، اعتماد، ایمان، اعتقاد، استقامت و ایستادگی را از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌کند

این تاریخ درخشان دفاع مقدس نام دارد، که هر آینه شناسنامه‌ی عزت و افتخار ملت ما است. باید اذعان داشت که پند و اندرزهای درون متنی این رخداد و به‌‌کار بستن آن در مسیر دانستن و خرد‌آموزی، عزت‌مندی کشور را بیمه خواهد کرد.

یاد و خاطره‌ی این ایام را گرامی می‌دارم و بر این باورم که دم‌سازی این ایام با شروع سال تحصیلی  آغازی خوش یمن است.

دانشگاه شهید چمران اهواز که از دیر زمان، کانون توسعه و محور تحول آموزش عالی در استان خوزستان و بلکه قطب مهم آموزش و دانش در منطقه جنوب غرب کشور بوده است، اکنون نیز خرسند است به کارنامه‌ی مانای مدیران دلسوز، دانشجویان پویا و یاوران علمی کوشا در رویکردی نوین با تاکید بر جامعه‌محوری و ارزش‌آفرینی در تغییر و تحول علمی و ارزشمندی و ارزش آفرینی برای جامعه و کشور همت گمارد