سامانه مکاتبات الکترونیکی ریاست جمهوری

 

    سامانه مکاتبات الکترونیکی ریاست جمهوری

    توضیحات سامانه :   این سامانه برای اشخاص حقیقی (ارباب رجوع ) و حقوقی (سازمانهایی که به شبکه دولت دسترسی ندارند ) برای ارسال درخواستها و نامه های اداری به دبیرخانه دانشگاه بدون مراجعه حضوری به دانشگاه راه اندازی شده است .