تماس با ما

نشانی : اهواز ، ابتدای بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، اتاق 97

 

تلفن مستقیم : 06133330164

تلفن داخلی : 2111

تلفن مستقیم دانشگاه : 06133330010 الی 06133330019