دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پس از تأسیس دانشگاه شهید چمران (جندی‌شاپور) و تا قبل‌ از سال ۱۳۴۸ مراکز آموزش دانشگاه تدریس دروس علوم پایه دانشگاه را به عهده داشتند. در سال ۱۳۴۸ به منظور گسترش هرچه بیشتر و ایجاد رشته‌های جدید، تأسیس دانشکده علوم با رشته‌های ریاضی، فیزیک و زیست‎شناسی در گرایش‎های دبیری و آزاد تصویب گردید. مدیریت این دانشکده از بدو تأسیس در اختیار دکتر امیدعلی شهنی کرم‏‎زاده قرار گرفت.

گروه ریاضی به ‎عنوان یکی از گروه ‎های دانشکده علوم تا سال ۱۳۵۲ محدود به چند مربی بود و در این سال اولین استادیاران با مدارک دکترا به استخدام دانشگاه درآمدند و در کنار آن از اساتید بازنشسته سرشناسی چون دکتر مهدوی اردبیلی و پروفسور هشترودی نیز جهت تدریس دعوت به عمل آمد. در سال ‎های بعد با جذب استادیاران دیگر گروه به لحاظ نیروی انسانی توسعه یافت به ‎طوری که در حال حاضر ۳ استاد، ۳ دانشیار و ۲۲ استادیار اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه را تشکیل می ‎دهند.

در سال ۱۳۵۲ گروه آمار نیز برای اولین بار در دانشکده علوم تأسیس و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. در ابتدا اعضای هیأت علمی گروه آمار محدود به چند مربی بود اما از سال ۱۳۵۴با جذب برخی ازفارغ ‎التحصیلان خارج از کشور، اولین استادیاران به این گروه پیوستند به ‎طوری که هم ‎اکنون ۲ استاد، دانشیار و ۵ استادیار به صورت تمام وقت در این گروه مشغول به فعالیت هستند. مطرح شدن کامپیوتر در دهه پنجاه و گرایش نسل جوان به آن سبب گردید که گروه کامپیوتر ابتدا به عنوان بخشی از گروه آمار تأسیس و با راه‌اندازی مرکز خدمات کامپیوتری دانشگاه بر توسعه ‎ی هر چه بیش ‎تر آن اهتمام ورزیده شود و همین امر سبب جذب بیش ‎تر افراد به عنوان هیأت علمی و رشد و توسعه گروه ‎ها و دروس ارائه شده گردید.

در سال ۱۳۵۶ گروه ‎های ریاضی، آمار و کامپیوتر از دانشکده علوم جدا و با در اختیار گرفتن واحد خدمات کامپیوتری دانشگاه اولین دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر را در کشور بصورت مستقل ایجاد نمودند. این تشکل توانست رشد رشته‌های مختلف دانشکده را بیشتر فراهم  کند و در این سال ‎ها گروه ‎های آموزشی این دانشکده از پرکارترین گروه ‎های آموزشی دانشگاه محسوب می ‎شوند، به ‎گونه‌ای که علاوه بر ارائه دروس پایه مورد نیاز سایر رشته‌ها و پذیرش دانشجو در سه رشته آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز دانشجو می ‎پذیرد. در حال حاضر گروه ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ‎های جبر، توپولوژی، آنالیز، آموزش ریاضی، ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات و در مقطع دکتری در گرایش ‎های آنالیز، جبر، توپولوژی، آموزش ریاضی و ریاضی کاربردی دانشجو می ‎پذیرد. گروه آمار نیز در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ‎های آمار ریاضی،آمار اقتصادی- اجتماعی و در مقطع دکتری در گرایش ‎ آمار ریاضی دانشجو می ‎پذیرد. در حال حاضر (۱۳۹۵-۱۳۹۴) دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در مقطع کارشناسی در رشته ریاضی ۲۹۴، در رشته آمار ۱۹۱ و در رشته علوم کامپیوتر ۱۴۳ دانشجوی فعال دارد. در مقطع کارشناسی ارشد در همه گرایش ‎ها در گروه ریاضی ۱۵۳ و در گروه آمار ۴۹ دانشجو مشغول به تحصیل هستند. در مقطع دکترا نیز گروه ریاضی دارای ۵۵ و گروه آمار دارای ۲۲ دانشجو می ‎باشد.