دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

استان خوزستان در جنوب غرب کشور ایران واقع شده و یکی از مهم ترین مناطق کشور محسوب می شود. این استان با قرار گرفتن در منطقه ای استراتژیک گلوگاه تجارت و بازرگانی از دیرباز بوده است. همچنین با توجه به منابع عظیم نفت و گاز موجود در این منطقه همواره  به عنوان قطب انرژی کشور مطرح است.

همه این عوامل در کنار صنایع عظیم و زیرساختی و ظرفیت کشاورزی این استان را به عنوان قطب اقتصادی و بازرگانی کشور تبدیل نمود. و پتانسیل فرهنگی و تاریخی منطقه زمینه ای ارزشمند برای مطالعات علمی و پژوهشی فراهم کرده است.

در واقع دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رویکردی راهبردی برای توسعه همه جانبه این ظرفیت ها تاسیس گردید.

این دانشکده در سال ۱۳۵۳ با پذیرش ۴۰ دانشجو در رشته اقتصاد با گرایش بازرگانی راه اندازی شد. از آن تاریخ تا به امروز با دارا بودن شش گروه آموزشی و پژوهشی ذخیره ای غنی از اساتید و دانشجویان فراهم نموده است. این شش گروه شامل اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی است که در قالب ۱۷ گرایش فعالیت می کنند. از این ۱۷ رشته گرایش، تعداد ۹ گرایش در بخش تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد، دکتری) بوده که مجموعا ۵۳ درصد رشته گرایش ها را تشکیل می دهند