دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با تحت پوشش قرار دادن گروه‌های زمین‌شناسی و همچنین سنجش از دور و GIS به عنوان یکی از قطب‌های مهم مطالعات زمین‌شناسی و علوم مرتبط با آن در کشور به شمار می‌آید. اگرچه این دانشکده به طور رسمی در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده است ولی گروه‌های زمین‌شناسی و سنجش از دور به ترتیب از سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۸۰ فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز نموده‌اند. جناب آقای دکتر بهرام علیزاده ریاست دانشکده علوم زمین در نخستین سال تأسیس این دانشکده را برعهده داشتند.

 

رؤسای دانشکده علوم زمین از ابتدای تأسیس تا کنون

رییس دانشکده

تاریخ مسئولیت

دکتر بهرام علیزاده

دکتر عباس چرچی

دکتر منوچهر چیت‌سازان

دکتر بهرام علیزاده

دکتر نصراله کلانتری

۱۳۸۸-۱۳۸۶

۱۳۹۰-۱۳۸۸

۱۳۹۳-۱۳۹۰

۱۳۹۳-۱۳۹۷

۱۳۹۷ تا کنون