تاریخچه مرکز

آموزش مجازی امروزه نیاز ضروری هر موسسه‌ی آموزشی محسوب می‌شود. تا پیش از همه‌گیری بیماری کرونا این نوع آموزش در سازمان‌ها و موسسات آموزشی توجه اندکی را جلب کرده بود اما اینک به روشی بی‌بدیل در آموزش به آن نگریسته می‌شود و کلیه‌ی موسسات آموزشی به‌سرعت در حال فراهم آوردن شرایط و امکانات برگزاری این نوع آموزش هستند. دانشگاه شهید چمران اهواز پیش از پدیدار شدن شرایط اضطرار و شیوع عالم‌گیر کرونا در سال 1397 ذیل مرکز آموزش‌های آزاد، فعالیت خود را با عنوان مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی آغاز کرد. از جمله اقدامات این مرکز به راه‌اندازی سامانه‌ی مدیریت یادگیری، تولید محتوای مجازی دروس عمومیِ پرمخاطب ( فارسی عمومی، زبان انگلیسی عمومی، اندیشه‌ی اسلامی1، اندیشه‌ی اسلامی2، فیزیک 1، ریاضی1)، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه‌ی آموزش مجازی، کسب مجوز راه‌اندازی رشته‌ی مدیریت بازرگانی (گرایش کارآفرینی) در مقطع ارشد را می‌توان اشاره کرد. با شروع همه‌گیری بیماری کرونا در اسفند 1398 با توجه به امکانات موجود دانشگاه (سامانه LMS) و به‌کارگیری سامانه‌ی کمکی درس‌افزار (coursework)، فرایند آموزش دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 بدون وقفه و به‌صورت مجازی راه خود را ادامه داد. در تابستان 1399 به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، موضوع تشکیل مرکز مختص آموزش‌ مجازی دانشگاه به‌منظور ساماندهی و پیگیری امور مرتبط با آموزش مجازی در هیئت رئیسه‌ی دانشگاه مطرح و با ایجاد آن موافقت شد. سرانجام در بهمن 1399، این مرکز با عنوان مرکز آموزش‌های الکترونیکی و مجازی دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز به کار کرد.