نمایش اسناد و رسانه‌ها

کلیپ های آموزشی ویژه دانشجویان ایرانی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آموزش مشاهده درس و ارسال تکالیف1400 دانلود (29,030.4k)
آشنایی با محیط سامانه ویژه دانشجویان1400 دانلود (14,627.5k)
ادوبی کانکت دانلود (30,685.8k)
ادوبی کانکت دانلود (30,685.8k)
آموزش مشاهده درس و ارسال تکالیف دانلود (26,882.6k)
آشنایی با محیط سامانه ویژه دانشجویان دانلود (13,220.4k)