دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است . رسالت دانشکده را می توان در شناخت و شناسایی علوم گوناگون مرتبط با تعلیم و تربیت و شناخت جنبه های روانشناختی فرد و جمعی، چه در خصوص تربیت و چه در سایر امور اجتماعی و انتقال آن به احاد افراد و سایر سازمانهای اجتماعی خلاصه نمود تا آن افراد و سازمانها بتوانند به ایفای نقش مؤثر و مفید اجتماعی خود بپردازند.

در حال حاضر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای ۴ گروه آموزشی است که در زمینه های علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و علم اطلاعات و دانش شناسی مشغول فعالیت هستند.

این دانشکده به عنوان مهم ترین مرکز علمی در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی در منطقه جنوب غرب کشور محسوب می شود و دارای دو قطب علمی به نام های آموزش مداوم و مدیریت دانش است که از این لحاظ در سطح دانشگاه و کشور مقام شایسته ای دارد.

همچنین مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان یکی از مراکز پژوهشی و مشاوره ای در زمینه تعلم و تربیت، روانشناسی و  مشاوره فعالیت می کند.

این دانشکده در حال حاضر دارای ۴۸ عضو هیأت علمی ۲۹ نفر کارمند و ۸۹۰ دانشجو در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است.