نمایشگر یک مطلب

به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند که لینک دسترسی و مشاهده کارگاه های برگزار شده توانمندسازی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در این پیام قرار گرفته است. لینک مشاهده هر جلسه در زیر نام جلسه درج شده است. قابل ذکر است که این ویدئوها فقط قابل دیدن هستند و امکان دانلود آنها وجود ندارد.

 

کارگاه نخست - آموزش مجازی و تولید محتوا - بخش نخست. دکتر قدرت اله خلیفه

http://meeting.scu.ac.ir/p5otmp9rodu2/

 

کارگاه نخست - آموزش مجازی و تولید محتوا - بخش دوم. دکتر امیر مثنوی

http://meeting.scu.ac.ir/pznu9ogocycx/

 

کارگاه دوم - روش تدریس بزرگسالان. بخش نخست - دکتر عبدالله پارسا

http://meeting.scu.ac.ir/pnek4owdzd6c/

 

کارگاه دوم - روش تدریس بزرگسالان -  بخش دوم. دکتر قدرت اله خلیفه

http://meeting.scu.ac.ir/pw61db9yn8m6/

 

کارگاه سوم - روانشناسی یادگیری و آموزش - دکتر موسی گلستانه

http://meeting.scu.ac.ir/pr0tifi7cpqm/

 

کارگاه چهارم - اخلاق حرفه ای، رابطه استاد دانشجو در محیط دانشگاهی - دکتر مقصود فراستخواه

http://meeting.scu.ac.ir/py1utsszdymo/

 

کارگاه پنجم - ارزیابی آموزشی و آزمون سازی مجازی - دکتر غلامحسین رحیمی دوست.بخش نخست

http://meeting.scu.ac.ir/p2gz29b89prz/

 

کارگاه پنجم - ارزیابی آموزشی و آزمون سازی مجازی - دکتر غلامحسین رحیمی دوست. بخش دوم

http://meeting.scu.ac.ir/pa3yxuor1fp1/

 

کارگاه ششم - آشنایی با سامانه امور اداری دانشگاه شهید چمران - دکتر صالح اسماعیل زاده

http://meeting.scu.ac.ir/prxt3612qqsj/

 

کارگاه هفتم - آشنایی با سامانه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه شهید چمران - خانم گودرزی و خانم ولی پور

http://meeting.scu.ac.ir/pwdt61r1qf7f/

 

کارگاه هشتم - آموزش انعکاسی، بازخورد آموزشی - دکتر بهزاد قنسولی

http://meeting.scu.ac.ir/plj5rm9x4da4/

 

کارگاه نهم - آموزش و تنظیم طرح درس - دکتر رضوی. بخش نخست

http://meeting.scu.ac.ir/phit0teoyvu6/

 

کارگاه نهم - آموزش و تنظیم طرح درس - دکتر رضوی. بخش دوم

https://b2n.ir/a11365

 

کارگاه دهم - آموزش از منظر فلسفه تعلیم و تربیت - دکتر خسرو باقری نوعپرست

http://meeting.scu.ac.ir/pfh15bo5qwv3/

 

کارگاه یازدهم - آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی - دکتر صالح اسماعیل زاده

http://meeting.scu.ac.ir/prm6tti1daju/

 

کارگاه دوازدهم - آشنایی با سامانه اتوماسیون اداری مروارید

http://meeting.scu.ac.ir/pe5yof0ww8xc/

 

کارگاه سیزدهم - آشنایی با مدیریت در دانشگاه - دکتر حمید فرهادی راد

http://meeting.scu.ac.ir/pbzq3m1db6ye/

 

کارگاه چهاردهم - آشنایی با آیین نامه های آموزشی - دکتر آرش راسخ- دکتر مهدی اسفندیاری

http://meeting.scu.ac.ir/plxw121zuzv1/

 

کارگاه پانزدهم - اخلاق در پژوهش - دکتر نورمحمد نوروزی

http://meeting.scu.ac.ir/p6rpr8bsg0n9/

 

کارگاه شانزدهم - یادگیری مستقل - دکتر سعید ضرغامی همراه

http://meeting.scu.ac.ir/pnmji2da4eqp/

 

کارگاه هفدهم - تحولات در آموزشهای دانشگاهی: نگاهی به آینده - دکتر علی اکبر صفوی

http://meeting.scu.ac.ir/pcu0nk2azzvy/

 

کارگاه هجدهم. آشنایی با اعتبار ویژه پژوهشی(آیین نامه،‌ها، مقررات و نحوه هزینه کرد). دکتر علیرضا کیاست - آقای علیرضا طابوسیان

http://meeting.scu.ac.ir/p66q6b2k8fhu/

 

کارگاه نوزدهم - پنل تخصصی آموزش راهنمایی پایان نامه تحصیلات تکمیلی - دکتر حسن فرازمند ، دکتر یداله مهرعلی زاده ، دکتر عبدالحمید حبیبی ، دکتر سید رحیم موسوی ، دکتر قاسم بستانی

http://meeting.scu.ac.ir/piogzj2bx8rr/

 

کارگاه بیستم - آشنایی با برنامه راهبردی دانشگاه (ماموریت ها، چشم انداز، ارزشهای محوری، اهداف کلان ، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی) بخش نخست - دکتر حمیدرضا غفوری

http://meeting.scu.ac.ir/pfb6s0u0t321/

 

کارگاه بیستم - آشنایی با برنامه راهبردی دانشگاه (ماموریت ها، چشم انداز، ارزشهای محوری، اهداف کلان ، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی) - بخش دوم.دکتر حمید فرهادی راد

http://meeting.scu.ac.ir/pz0j7pz3ieei/

 

کارگاه بیستم - آشنایی با برنامه راهبردی دانشگاه (ماموریت ها، چشم انداز، ارزشهای محوری، اهداف کلان ، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی). بخش سوم - دکتر بابک مختاری و دکتر مجید گودرزی

http://meeting.scu.ac.ir/p61jv5uu7elc/

 

کارگاه بیست و یکم - آشنایی با قوانین، مقررات و آئین نامه های جاری دانشگاه(ترفیع، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء) - دکتر سید محمود کاشفی پور

http://meeting.scu.ac.ir/ppucfwgtt0rw/

 

کارگاه بیست و دوم - اخلاق حرفه ای، رابطه استاد دانشجو در محیط دانشگاهی - دکتر امیر کشاورزیان

http://meeting.scu.ac.ir/pjhjxzc0gd7m/

 

کارگاه بیست و سوم - آشنایی با نحوه تسویه حساب پژوهانه اعضای هیئت علمی - سرکار خانم مهری عیدیان

http://meeting.scu.ac.ir/pdiaq7657z9j/

 

کارگاه بیست و چهارم - کاربرد و تاثیر فناوری های اطلاعات در زندگی علمی - دکتر محمد حسن عظیمی و دکتر شهناز خادمی زاده

(در حال آماده سازی لینک)

 

کارگاه بیست و پنجم - چگونه برنامه پژوهشی 5 ساله تهیه کنیم - دکتر محمد جواد عابدینی

http://meeting.scu.ac.ir/p14a6qgm9pyf/

 

کارگاه بیست و ششم - پنل تخصصی راهنمایی پایان نامه، ویژه اساتید دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی - دکتر پرویز شیشه بر و دکتر سید رضا فاطمی

http://meeting.scu.ac.ir/pjif9kb4m0x7/

 

کارگاه بیست و هفتم - پیشگیری و مداخله در خودکشی(بخش نخست) - دکتر مرتضی امیدیان

http://meeting.scu.ac.ir/pg61ckx43f0g/

 

کارگاه بیست و هفتم - پیشگیری و مداخله در خودکشی(بخش دوم) - دکتر مرتضی امیدیان

http://meeting.scu.ac.ir/pboivzzlpub5/

 

کارگاه بیست و هشتم - آشنایی با وظایف استاد راهنمای کارشناسی - دکتر مهدی اسفندیاری

http://meeting.scu.ac.ir/pc3wkdeyvoue/

 

کارگاه بیست و نهم - آشنایی با روشهای پژوهش کیفی - دکتر حمید فرهادی راد

http://meeting.scu.ac.ir/p16stwt3a1lh

 

کارگاه سی ام - آشنایی با روشهای پژوهش کیفی(بخش دوم. روشها و تکنیکها) - دکتر حمید فرهادی راد

http://meeting.scu.ac.ir/pcn29ibuuwb7

 

کارگاه سی و سوم - آشنایی با بدرفتاری های پژوهشی راه های مقابله و پیشگیری بخش دوم - دکتر خجسته مهر

http://meeting.scu.ac.ir/p7wxid4qy5mw

 

 

کارگاه سی و چهارم - معرفقی عوامل تعیین کنده در رویت پذیری و دریافت استناد در بروندادهای علمی- دکتر کوچک

http://meeting.scu.ac.ir/pturqty2d5it

 

کارگاه سی و پنج - امنیت سایبری خش نخست - مهندس سرکهکی

http://meeting.scu.ac.ir/ps3osk90n23t

 

کارگاه سی و ششم - زیست بوم نوآوری و دانش بنیان خوزستان ، چرا و چگونه - دکتر مختاری

http://meeting.scu.ac.ir/pz09szxf53h7

 

کارگاه سی و هشتم - امنیت سایبری بخش دوم - مهندس سرکهکی

http://meeting.scu.ac.ir/p612dmxclfha

 

کارگاه سی و نهم - امنیت سایبری بخش سوم - مهندس سرکهکی

http://meeting.scu.ac.ir/phk15jtj69if

 

کارگاه چهلم - مباحثی در اپیستمولوژی - دکتر مرعشی

http://meeting.scu.ac.ir/po3n4ezv6q24

 

کارگاه چهل و یکم - شهر نشینی و حاشیه نشینی در جهان و ایران - دکتر بهمنی

http://meeting.scu.ac.ir/pbhhly46zm9t

 

کارگاه چهل و دوم - جایگاه پدافند غیرعامل در فرآیند های کلان نظام پژوهش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - دکتر بهمئی

http://meeting.scu.ac.ir/pmlcmrj9vtqy

 

 

مرکز آموزش های مجازی و مستمر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز