فیلم - اعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قم

شناسه : 8635575

فیلم - اعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قمفیلم - اعزام ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه‌های خوزستان به دوره تونمندسازی (طرح حامیم) در استان قم


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.