اعضای هیات امنای منطقه جنوب غرب

الف)  اعضای حقوقی  :

1 – جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل  وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

2 - جناب آقای دکتر محمد سلیمانی  قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی

 3 – جناب آقای دکتر میثم یاری  مشاورمحترم وزیر رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب کشور

4 - جناب آقای دکتر علی محمد آخوند علی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ودبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب               

5 – جناب آقای دکترامیر اشتری لرکی رئیس دانشگاه علوم وفنون دریائی خرمشهر

6 - جناب آقای دکترجمال فیاضی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

7 - جناب آقای دکتر مهدی بدیعی رئیس  دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

8 – جناب آقای دکتر احمد اسماعیلی  رئیس  دانشگاه خاتم الانبیاء (ص) بهبهان                    

9- جناب آقای دکتررحیم ممبینی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

 

ب) اعضای حقیقی :

 1– جناب آقای دکتر صادق خلیلیان  عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

2– جناب آقای دکتر محسن خجسته مهر  عضو هیات امنا ی منطقه جنوب غرب

 3– جناب آقای دکتر سید علی واعظ  عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

 4- جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

5– جناب آقای دکتر سید جعفر حجازی  عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

6- جناب آقای دکتر محمد راضی جلالی  عضو هیات امنا ی منطقه جنوب غرب