اعضای هیات امنای منطقه جنوب غرب

الف)  اعضای حقوقی  :

1 – جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل  وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

2 - جناب آقای دکتر محمد سلیمانی  قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی

 3 – جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش مشاورمحترم وزیر رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب کشور

4 - جناب آقای دکترغلامحسین خواجه  رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ودبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب               

5 – جناب آقای دکترمنصورزراء نژاد رئیس دانشگاه علوم وفنون دریائی خرمشهر

6 - جناب آقای دکترعباس عبد شاهی سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

7 - جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

8 – جناب آقای دکتر سید منصور سید نژاد رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء (ص) بهبهان                    

9- جناب آقای دکتر امید حاجتی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

 

ب) اعضای حقیقی :

 1– جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

2– جناب آقای دکتر مسعود صفایی مقدم عضو هیات امنا ی منطقه جنوب غرب

 3– جناب آقای مهندس بورد عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

 4- جناب آقای مهندس شمسایی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

5– جناب آقای دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

6- جناب آقای مهندس ابراهیم علوی طالقانی عضو هیات امنا ی منطقه جنوب غرب