سایر دانشگاههای دولتی

1

دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد

http://meybod.ac.ir

2

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

3

دانشگاه اردکان

http://www.ardakan.ac.ir

4

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

5

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

6

دانشگاه الزهرا(س)

http://www.alzahra.ac.ir

7

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

8

دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir

9

دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir

10

دانشگاه بناب

http://www.ubonab.ac.ir

11

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

12

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

13

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

14

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

15

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

16

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

http://www.kgut.ac.ir

17

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

18

دانشگاه تربت حیدریه

http://www.torbath.ac.ir

19

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

http://www.srttu.edu

20

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

21

دانشگاه تفرش

http://www.tafreshu.ac.ir

22

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

23

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

http://www.uast.ac.ir

24

دانشگاه جهرم

http://www.jahromu.ac.ir/

25

دانشگاه جیرفت

http://ujiroft.ac.ir

26

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

http://www.abru.ac.ir

27

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://www.hmu.ac.ir

28

دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران

http://www.m.anaty@wru.ac.ir

29

دانشگاه حکیم سبزواری

http://www.hsu.ac.ir

30

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

31

دانشگاه خوارزمی

http://khu.ac.ir

32

دانشگاه دامغان

http://www.du.ac.ir

33

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

34

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

35

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

36

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

37

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

http://www.kazerunsfu.ac.ir

38

دانشگاه سمنان

http://semnan.ac.ir

39

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

http://www.sjau.ac.ir

40

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

41

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

42

دانشگاه شهید باهنرکرمان

http://www.uk.ac.ir

43

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

44

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

45

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

http://www.azaruniv.ac.ir

46

دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

47

دانشگاه صداوسیما

http://iribu.ac.ir

48

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

http://www.iuim.ac.ir

49

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

50

دانشگاه صنعتی اراک

http://www.arakut.ac.ir

51

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir

52

دانشگاه صنعتی بیرجند

http://wwwbirjandutacir

53

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

http://www.jsu.ac.ir

54

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

http://www.bkatu.ac.ir

55

دانشگاه صنعتی سیرجان

http://www.sirjantech.ac.ir

56

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

http://www.shhut.ac.ir

57

دانشگاه صنعتی قم

http://www.qut.ac.ir

58

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

http://www.kut.ac.ir

59

دانشگاه صنعتی همدان

http://www.hut.ac.ir

60

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

61

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

62

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

63

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

64

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

65

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

66

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ir

67

دانشگاه صنعتی شیراز

http://www.sutech.ac.ir

68

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

69

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

70

دانشگاه علم وفناوری مازندران

http://www.ustm.ir

71

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

http://www.sanru.ac.ir

72

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

http://www.kmsu.ac.ir

73

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

74

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

75

دانشگاه فرزانگان سمنان

http://www.fgusemnan.ac.ir

76

دانشگاه فرهنگیان

http://www.cfu.ac.ir

77

دانشگاه فسا

http://www.fasau.ac.ir

78

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

http://www.sunt.ir

79

دانشگاه فنی وحرفه ای

http://www.tvu.ac.ir

80

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

81

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

http://www.ramin.ac.ir

82

دانشگاه گرمسار

http://www.ugsr.ir

83

دانشگاه گلستان

http://www.gu.ac.ir

84

دانشگاه گنبد کاووس

http://www.gonbad.ac.ir

85

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

86

دانشگاه کوثر (ویژه خواهران )

http://www.kub.ac.ir

87

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

88

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

89

دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.uma.ac.ir

90

دانشگاه مراغه

http://www.maragheh.ac.ir

91

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

92

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

http://www.qiet.ac.ir

93

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

http://www.golbaharusnt.ac.ir

94

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

http://www.Nahgu.ac.ir

95

دانشگاه هرمزگان

http://www.hormozgan.ac.ir

96

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

97

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

98

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir

99

دانشگاه هنرشیراز

http://www.shirazartu.ac.ir

100

دانشگاه ولایت

http://www.velayat.ac.ir

101

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

102

دانشگاه یزد

http://www.yazd.ac.ir

103

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

104

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

105

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

106

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

http://Khansar-cmc.ac.ir

107

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

http://shirazu.ac.ir

108

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

http://www.gut.ac.ir

109

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

http://www.istt.ir/

110

عقیق

http://aghigh.ac.ir

111

مجتمع آموزش عالی اسفراین

http://www.esfarayen.ac.ir

112

مجتمع آموزش عالی بم

http://www.bam.ac.ir

113

مجتمع آموزش عالی زرند

info@zarandhec.ir

114

مجتمع آموزش عالی سراوان

http://www.saravan.ac.ir

115

مجتمع آموزش عالی گناباد

http://gonabad.ic.ir

116

مجتمع آموزش عالی لارستان

http://www.lar.ac.ir

117

مرکزآموزش عالی استهبان

http://www.Estahbanihe.ac.ir

118

مرکزآموزش عالی اقلید

http://www.Eghlid.ac.ir

119

مرکزآموزش عالی شهرضا

http://www.shahreza.ac.ir

120

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

http://www.bzte.ac.ir

121

مرکزآموزش عالی لامرد

http://www.lamerdhec.ac.ir

122

مرکزآموزش عالی ممسنی

http://www.mamasaniu.ir

123

مرکز آموزش عالی محلات

http://www.mahallat.ac.ir

124

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://incubator.gau.ac.ir

125

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

http://www.fabad-ihe.ac.ir

126

مرکزآموزش عالی کاشمر

http://www.ihekashmar.ac.ir

127

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

http://roshd@kashanu.ac.ir

128 دانشگاه علوم پزشکی آبادان http://www.abadanums.ac.ir
129 پژوهشگاه رنگ  https://icrc.ac.ir/fa