جلسه دبیر هیات ناتک استان با مدیران نظارت، بازرسی و پیگیری شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

جلسه دبیر هیات ناتک استان با مدیران نظارت، بازرسی و پیگیری شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان


جلسه دبیر هیات ناتک استان با مدیران نظارت، بازرسی و پیگیری شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

 

 

جلسه دبیر وکارشناسان دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با مسئولین  نظارت بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 99/11/18 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزارگردید. در این جلسه مشکلات مربوط به نواقص و نحوه دریافت اطلاعات مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان، نحوه دسترسی به سامانه های برگزاری کلاسهای مجازی در ایام کرونا و مشکلات ارسال مکاتبات اداری به دانشگاه آزاد مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در این جلسه دکتر عبدالله پارسا دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان آقای موسی موسوی مدیر کل نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای خوزستان و ایلام آقای دکتر شهرام شهروئی رییس دبیرخانه هیات نظارت دانشگاه آزاد اسلامی استان آقای عزیز ساکی کارشناس مسئول و مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس دبیرخانه هیات ناتک استان حضور داشتند.