بستن

دانشگاه فرهنگیان

قوانین و مقررات دانشگاه فرهنگیان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان دانلود (1,603.0k)

کاربرگ های دانشگاه فرهنگیان

کاربرگ های دانشگاه فرهنگیان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فایل اکسل سال 1398 دانلود (119.1k)
راهنمای محاسبه شاخص های کمی دانلود (315.2k)
کاربرگ ج دانلود (311.0k)
کاربرگ ب دانلود (164.0k)
کاربرگ الف 2 دانلود (257.5k)
کاربرگ الف 1 دانلود (457.5k)
لیست مستندات جهت رویت گروه بازدید کننده دانلود (32.3k)
نحوه تهیه سی دی مستندات دانلود (39.5k)