مأموریت مرکز

مرکز آزفا یکی از واحدهایی است که در پروژه بین‌المللی‌سازی دانشگاه نقش مهمی را ایفا می‌کند. این مرکز مأموریت دارد در راستای ترویج و آموزش زبان‌ فارسی و اشاعه فرهنگ و تمدن ایرانی، زمینه‌های جذب و آموزش زبان فارسی به دانشجویان، گردشگران و فعالان اقتصادی را فراهم نماید. مرکز آزفای دانشگاه تاکنون تعدادی از دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه را از کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و جمهوری چک آموزش داده‌ است.