معرفی مرکز آزفا

ساختمان مرکز آزفای دانشگاه در اسفندماه سال 1396 با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در زمینی به مساحت 500 مترمربع افتتاح شد. در مرکز آزفا سه کلاس درس با ظرفیت 18 نفر، دو آزمایشگاه زبان با ظرفیت 30 نفر و یک اتاق استراحت ویژه فارسی‌آموزان تعبیه شده و همه فضاهای آموزشی و اداری مرکز تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرارگرفته‌است.