اعضای هیات علمی

محمدرضا علم

محمدرضا علم

محمدرضا علم    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

محمد رضا علم که هم اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز است در سال ۱۳۳۶ در اهواز به دنیا آمد. لیسانس خود را در رشته­ی تاریخ از دانشگاه شهید چمران اهواز گرفت و بلافاصله پس از موفقیت در دریافت مدرک کارشناسی ارشد به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول تدریس شد. در سال ۱۳۷۹ موفق به دریافت دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران گردید و از بدو استخدام در سال ۱۳۷۰دروس مختلف تاریخ معاصر ایران را در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری به دانشجویان ارائه نموده است. دکتر محمد رضا علم در زمینه­ی تاریخ معاصر ایران از استقرار قاجاریه تا مشروطیت و انقلاب اسلامی مؤلف بیش از پنجاه مقاله و حدود ده جلد کتاب است.

 

۱-کارشناسی رشته تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

 2- کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

3- دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

ایران دوره اسلامی، گرایش تاریخ معاصر

فعالیت های اجراییطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباس اقبال مهران نقش اوچ کلیسا در مناسبات ارامنه و شاهان قاجار با تاکید بر فرامین فارسی ماتناداران دکتری
عطا اموزیان نقش شبه قاره هند در ورود مدرنیته و مدرنیسم به ایران دکتری 1401/07/26
فاطمه توفیقی کتابشناسی توصیفی-تحلیلی جنگ تحمیلی با تکیه بر سال های 1367تا 1376 کارشناسی ارشد
عبدالنبی عظیمی مقدم سیاست عشایری رضا خان و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خوزستان کارشناسی ارشد
پیمان کریمی بررسی وضعیت حزب داشناک در قفقاز وچرایی،تاثیر و پیامدهای حضور آن ها در جنبش مشروطه ایران دکتری
کرم رضا اذری تاثیر مطبوعات دوره ی نخست وزیری محمد مصدق بر کودتای 28 مرداد سال 1332 کارشناسی ارشد
سیدبهادر اسمعیل زاده دشت بزرگ بررسی سهم حزب تجدد و اعضای برجسته آن در روند مدرنیته ایران کارشناسی ارشد 1400/03/17
محمد افسری راد تحلیل محتوای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مقالات مشروطه شناسی براساس شش جلد فهرست مقالات فارسی ایرج افشار کارشناسی ارشد 1387/01/01
محمد افسری راد ساختار قدرت سیاسی در دوره قاجار (از آغاز تا انقلاب مشروطه) دکتری 1398/11/19
تقیه البوغبیش بررسی رویکردها ی برنامه هویت سازی ملی ایرانی در دوره ی رضا شاه کارشناسی ارشد
محمد امیری اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در دوران استبداد صغیر با تاکید بر دیدگاه‌های روزنامه حبل‌المتین کارشناسی ارشد 1385/01/01
اسماعیل امیری چرمهینی بررسی تحولات مجالس چهارم و پنجم با تکیه بر زمینه های تغییر سلطنت کارشناسی ارشد 1388/11/11
عصمت بابادی بررسی تاریخی نقش و تاثیر نفت در توسعه و عمران شهری اهواز کارشناسی ارشد 1392/12/29
سحر براتی بررسی سهم اندیشه سیاسی ایران باستان در آثار سیاستنامه نویسی ابن مقفع، خواجه نظام الملک طوسی و ابوحامد محمد غزالی کارشناسی ارشد 1398/11/19
سیدحسن بینا : بررسی جایگاه شیعیان عربستان سعودی در روابط ایران و عربستان و نقش آن در تأمین منافع ملی ایران ( پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) کارشناسی ارشد 1389/12/16
ستار بیننده بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دوره نادر شاه افشار و تاثیر آن بر قیام های اجتماعی این دوره کارشناسی ارشد 1398/11/30
ناهید بهرامی سیر تاریخی تحول طنز سیاسی از فتح تهران تا پایان پهلوی اول کارشناسی ارشد 1392/11/29
مجید پرهیزکاری بررسی عملکرد دوره شانزدهم مجلس شورای ملی کارشناسی ارشد 1386/01/01
فرزاد تاسا نقش ادبیات عصر مشروطه در پیشبرد اهداف مشروطه خواهان کارشناسی ارشد 1391/07/25
سید محمد تراب جهرمی چگونگی تاسیس و نقش مدارس جدید در عهد قاجاریه کارشناسی ارشد 1386/01/01
محمد علی جودکی آسیب‌شناسی اجتماعی جامعه ایران در عصر صفوی و تاثیر آن بر سقوط حکومت صفوی کارشناسی ارشد 1387/01/01
فاطمه حاجیانی بررسی رابطه نوسازی دوره پهلوی دوم با تحرک اجتماعی طبقه متوسط جدید )1320-1357( دکتری 1397/12/08
علیرضا حیدری روابط بختیاریها با دولت قاجار از ابتدا تا قتل حسین خان بختیاری (1210-1299) کارشناسی ارشد 1390/12/20
حمزه حسینی بررسی تاثیر گفتمان دو جریان ملی و مذهبی بر کودتای 28 مرداد(با تکیه بر کنشگران اصلی هر جریان ) دکتری 1399/12/12
عبدالرضا حنیفی بررسی تحولات سیاسی خوزستان در عهد قاجار با تکیه بر سیاست انگلیس در حوضه خلیج فارس ( از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره مظفرالدین شاه ) کارشناسی ارشد 1399/12/13
زهرا خالدی مجدم بررسی نقش سیاسی- نظامی و فرهنگی قفقاز در انقلاب مشروطه کارشناسی ارشد 1389/04/02
فاطمه خلیلی منش بررسی تاریخی و تطبیقی اقتصاد شهر آبادان پیش و پس از تأسیس منطقه آزاد اروند کارشناسی ارشد 1395/10/22
یونس خماری زاده بررسی دستاورد سفرهای شاهان قاجار به اروپا کارشناسی ارشد
سکینه دنیاری بررسی وضعیت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی زنان از ابتدای تاسیس دولت قاجار تا مشروطه کارشناسی ارشد 1394/11/24
باقر رحیمی بررسی فرهنگ اجتماعی ایران از دیدگاه سفرا، نویسندگان وجهانگردان خارجی در دوره پهلوی اول کارشناسی ارشد
رستگاران-بلقیس بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی کهگیلویه از قیام صفی میرزاتاتخته قاپوکردن عشایر کارشناسی ارشد 1393/11/04
سارا رستمی بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن شوشتر در عصر قاجار و پهلوی (با تکیه برآداب، سنن و هنرهای دستی) کارشناسی ارشد 1395/11/16
بهزاد رضایی فام بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی از آغاز جنگ جهانی اول تا مرگ صولت الدوله(1311-1293 ه.ش) کارشناسی ارشد 1391/12/14
هاشم رئیسی بررسی جنگ شهرها در استان خوزستان وپیامدهای آن (1359-1367) کارشناسی ارشد 1397/11/03
مینا رئیسی سربیژن سهم نفت در تحکیم روابط و گسترش نفوذ انگلیس در ایران از 1900تا1945 میلادی. کارشناسی ارشد 1389/12/09
ربابه یزدانی بررسی روند انقلاب اسلامی در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1390/12/17
فاطمه زینلی بررسی تأثیر انقلاب سفید بر تحرک اجتماعی زنان شهرنشین در دوره پهلوی دوم دکتری 1398/11/20
اعظم زینیوندلرستانی نقش اصلاحات ارضی درشاخص های توسعه سیاسی‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادی اجتماعی ایران کارشناسی ارشد
زهرا سواری بررسی روابط ایران و آلمان در دوره رضاشاه و تاثیر آن بر صنایع ایران کارشناسی ارشد 1393/11/04
مرضیه شاه نوشی فروشانی بررسی دوران صدارت قائم مقام فراهانی کارشناسی ارشد 1392/11/30
حدیث شجاعی بررسی تاثیر ایالات متحده آمریکا بر جنبش های سیاسی و اجتماعی عربستان در چهار دهه اخیر(از ۱۹۷۹تا ۲۰۱۹) کارشناسی ارشد 1399/12/13
شکاری-طاهره بررسی و تحلیل اعزام محصل به خارج در دوره ی پهلوی کارشناسی ارشد 1394/04/09
مهدی شهزادی فر بررسی نقش لوطی ها در وضعیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران از جلوس مظفرالدین شاه تا پایان عصر قاجار ( 1313 هـ.ق – 1346 هـ ق / 1892 م - 1925 م ) کارشناسی ارشد
حمزه شهولی نقش نخبگان سیاسی در تحولات ایران در دوره قاجار(از فتحعلیشاه تا مظفرالدین شاه) کارشناسی ارشد 1394/12/18
میثم صاحب نقش جنبش دانشجویان دانشگاه شهید چمران (جندی‌شاپور) در شکل‌گیری و گسترش انقلاب اسلامی در خوزستان کارشناسی ارشد 1387/01/01
شیرزاد صالحی مواضع مجلس، دولت و جریان‌های سیاسی ایران نسبت به اولتیماتوم روسیه به ایران (1290ه ش، 1911 م) کارشناسی ارشد 1385/01/01
محمد صحرائی تاریخ دفاع مقدس در استان ایلام(1359-1367 شمسی) کارشناسی ارشد 1389/04/06
سحر عالی پور بررسی سهم عوامل فرهنگی در وقوع انقلاب مشروطیت ایران کارشناسی ارشد 1395/12/03
عزیز علی‌احمدی دانشگاه باستانی جندی‌شاپور کارشناسی ارشد 1384/01/01
عزت اله علی بخشی نقش نفت در همگرایی روابط ایران و آمریکا در عصرپهلوی دوم کارشناسی ارشد 1401/06/28
مهسا علی پناهی نژاد سیاست انگلیس در خلیج فارس در دوره پهلوی اول کارشناسی ارشد 1399/07/21
مریم علیمددی جهرمی نقش قصرشیرین درجنگ تحمیلی عراق علیه ایران کارشناسی ارشد 1391/12/13
منصور غبیشاوی نقش مطبوعات در تاریخ نگاری دفاع مقدس تا پایان خرمشهر کارشناسی ارشد 1391/12/13
سکینه فاضلی نقش زنان اهواز در دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1391/12/12
سمیه فاضلی بررسی تحولات دربار پهلوی دوم و نقش آن ها در سقوط رژیم با تکیه بر دید گاههای سیاست گران غربی کارشناسی ارشد 1391/12/12
نگار فرامرزی بررسی چگونگی تشکیل،ساختار و توسعه نیروی دریایی ایران در خلیج فارس با تکیه بر دوره پهلوی کارشناسی ارشد 1389/12/09
مریم قلی زاده بررسی سهم عوامل اقتصادی در وقوع انقلاب مشروطه ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
جمیله قنبری مرداسی کارکرد سنت وقف در خوزستان در دوره ی قاجار و پهلوی کارشناسی ارشد 1395/06/29
رضا قندهاری زاده چالش ها و رقابت‌های سیاسی حکمرانان بوشهر با مناطق تابعه(1164 هـ.ق/1750م- 1267 هـ.ق/1850 م) کارشناسی ارشد 1390/04/13
سکینه کاشانی بازشناسی و تحلیل تاریخی اثرات صنعت نفت بر ساختار توسعه در شهر مسجدسلیمان (با تأکید بر شاخص های مدرنیته) (1357-1287) دکتری 1401/07/25
سکینه کاشانی بررسی زمینه های شکل گیری جنبش ها و اعتصابات کارگری نفت در خوزستان ( 1332 – 1320 ش ) کارشناسی ارشد 1391/12/12
بهزاد کاظمی نسب بررسی روابط حکومت پهلوی واسراییل وسهم آن در عدم انزوای منطقه ای اسراییل (1357-1326) کارشناسی ارشد 1390/12/08
زهرا کلاه کج بررسی تاریخچه سازه های آبی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1391/07/26
گشتی-حمید علل و چگونگی اشغال خوزستان به وسیله ی بیگانگان در طی جنگهای اول و دوم جهانی با تاکید بر نقش انگلستان کارشناسی ارشد 1393/11/04
مریم لطیفی تاریخ سیاسی-اجتماعی خوزستان در عصر پهلوی دوم از نگاه نشریات وقت استان کارشناسی ارشد 1388/11/12
عبداله میاحی بررسی وتحلیل معاهدات مرزی اروندرود با تکیه بر (دوره قاجار وپهلوی) کارشناسی ارشد
مریم مالکی عذاری بررسی سهم عوامل اقتصادی و فرهنگی در همگرایی کشورهای حوزه ی خلیج فارس در دوره ی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1396/07/12
مسعود مسعودشفیعی سروستانی بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس در مشروطه دوم (1333 ق- 1327 ق) دکتری 1399/06/18
علی ممبینی نوترگی نقش بازاریان و اصناف اهواز در انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1391/12/14
پوران منجزی منافع سیاست دولتهای انگلیس، فرانسه، روسیه و المان در جزایر و سواحل ایرانی خلیج فارس در عهد حکومت قاجار کارشناسی ارشد 1388/11/10
منصوری خوزستانی-زینب نقش هویزه درجنگ تحمیلی کارشناسی ارشد 1393/11/07
فرامرز مهربانی پور حکومت و ساخت سیاسی درایران ازدیدگاه روشنفکران عصر مشروطه(با تکیه بر اندیشه های میرزا ملکم خان،آخوند زاده،طالبوف ومستشار الدله) کارشناسی ارشد 1394/11/24
اردشیر همنشین بهبهانی سهم روسها در انحلال مجالس دوره مشروطه کارشناسی ارشد 1395/06/29
پست الکترونیکی: