اعضای هیات علمی

محسن ریحانیان

محسن ریحانیان

محسن ریحانیان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیم جهانی ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی رفتار خوردگی و مکانیکی آلیاژهای انتروپی زیاد بر پایه‌ی FeNiMnCu دکتری 1402/07/19
زینب حاجی زاده تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلومینیوم ریخته‌گری شده A356 با افزودنی های اربیوم و زیرکنیوم کارشناسی ارشد 1401/06/29
یاسمین حمادی تولید آلیاژ آنتروپی متوسط FeCoNiMn تقویت شده با نانو لوله های کربنی به روش آلیاژسازی مکانیکی و تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای: مطالعه‌ی ریزساختاری و رفتار سایشی کارشناسی ارشد 1402/07/03
سید ولی احمدی عنا بررسی ریزساختار و رفتار کششی کامپوزیت Al/Cu/Ni/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) و پوشش دهی کارشناسی ارشد 1394/06/30
حامد اسکندری عنوان: تعیین سینتیک تبلور مجدد استاتیکی و دینامیکی فولاد X80 و بکارگیری آن در پیش‌بینی ریزساختار و منحنی سیلان دکتری
محمدعلی باوی اثر افزودن نانولوله‏ کربنی به روش فرایند اغتشاشی اصطکاکی بر خواص مکانیکی و سایشی آلیاژ ریختگی آلومینیوم-زیرکونیوم کارشناسی ارشد 1400/06/24
ارسلان بهارلو تولید کامپوزیت هیبریدی آلومینیم/کاربید سیلیسیم/گرافیت به روش پیوند نوردی و آنیل پیوسته (CAR) با تاکید بر رفتار سایشی کارشناسی ارشد 1396/07/03
سینا تختی بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری TIG بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی Al-Si-Mg کارشناسی ارشد 1391/06/28
جلیلی شاه منصوری-معصومه بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al-Al2O3 تولید شده با ترکیبی از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO)واتصال نورد تجمعی(ARB) کارشناسی ارشد 1394/04/09
نسیم جهانی بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی سینتیک تبلورمجدد استاتیکی نیکل پس از نورد سرد کارشناسی ارشد 1398/06/26
فرزانه دانشور ارزیابی رفتار مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت Al-Ni تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی(ARB) کارشناسی ارشد 1394/10/29
محمد دشت بزرگ تولید کامپوزیت زمینه‌ آلومینیمی با استفاده از الیاف کوتاه شیشه و کربن به روش پیوند نورد انباشتی (ARB): مشخصه یابی و بررسی رفتار سایشی کارشناسی ارشد
مرضیه راه داری بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی پیوستگی لایه سخت در نورد پیوندی کامپوزیت‌های لایه‌ای کارشناسی ارشد 1397/08/14
مهدی رضایی تأثیر فرآیند نورد گرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 کارشناسی ارشد 1398/06/27
فاطمه علیجانی مشخصه یابی آلیاژ آنتروپی زیاد FeCoNiMnV تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف جوشی پلاسمایی جرقه ای دکتری 1399/02/31
سارا فایضی پور تولید کامپوزیت هیبریدی آلومینیم/کاربید سیلیسیم/گرافیت به روش پیوند نوردی انباشتی(ARB) با تاکید بر خواص سایشی کارشناسی ارشد 1395/12/02
علی کاهیدانی بررسی سینتیک تبلورمجدد استاتیکی فولاد کم کربن پس از نورد سرد کارشناسی ارشد 1399/11/26
فاطمه کشاورزحدادیان بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سه تایی Al-Al2O3-SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی(ARB) کارشناسی ارشد 1392/11/28
مجید ناصری تاثیر مسیر کرنش بر تحولات ریزساختار و بافت تغییرشکل ساختارهای نانو/فوق ریزدانه زمینه آلومینیمی تولید شده توسط فرایند نورد تجمعی پیوندی دکتری
پست الکترونیکی: