اعضای هیات علمی

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

موسس و مدیر مرکز پردازشهای سریع دانشگاه

عضو شورای انفورماتیک، کمیته فنی مرکز رشد و مرکز آپای دانشگاه

مدیر گروه کامپیوتر در سالهای 92 تا 94

- دکترا، مهندسی کامپیوتر، گرایش شبکه و معماری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، 1390

- کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش شبکه های کامپیوتری، دانشگاه صنعتی شریف، 1385

- کارشناسی، مهندسی کامپیوتر، گرایش سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف، 1383

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی باقر طاهر پیش بینی شدت تصادف ترافیکی از طریق تحلیل تشخیصی فیشر محلی و ماشین بردار پشتیبانی بهینه کارشناسی ارشد 1402/02/11
حسنین بشار محمد سیستم تشخیص نفوذ هیبریدی تطبیقی برای اینترنت اشیا با استفاده از روش جمع سپاری کارشناسی ارشد 1401/11/24
زهرا پدین تشخیص ویدئوهای جعل عمیق درشبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
زهرا تقی پور بهبود کیفیت سرویس در اینترنت اشیاء روی پروتکل RPL با استفاده از گره های دروازه ی چندگانه کارشناسی ارشد
ومیض حازم صاحب طراحی یک سیستم هوشمند برای جریان حفاظت کاتدی با استفاده از اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1401/11/26
فاضل حمید خیون یک ساختار امن سیستم مراقبت سلامت مبتنی بر اینترت اشیا کارشناسی ارشد 1402/03/10
زینب خضر محسن طراحی و پیاده سازی بستر مبتنی بر رایانش ابری برای اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1401/11/01
علی داود خلف یک سیستم احراز هویت مقاوم با حفظ حریم خصوصی در محیط اینترنت اشیا با استفاده از فناوری 5G کارشناسی ارشد 1402/03/10
پرنیان رحیمی تشخیص و دسته بندی خون ریزی مغزی در تصاویرCT به وسیله‌ یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1402/06/28
محمد عبدالکاظم جاسم بهبود دقت پیش بینی های ترافیکی کوتاه مدت با کمک شبکه های عصبی و نمودارهای ویژگی پراکنده کارشناسی ارشد 1402/03/10
نزارمحمود عبدالمنعم مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی ادراک چندلایه موسوم به MLP کارشناسی ارشد 1402/03/10
تحسین عبدعلی عرمش مسیریابی شبکه حسگر اینترنت اشیا براساس الگوریتم بهینه سازی ملخ چندهدفه (MOGOA) کارشناسی ارشد 1401/11/17
طارق عمران سکر تخصیص منابع در اینترنت اشیا مبتنی بر زیرساخت مه-ابر با استفاده از الگوریتم فراابتکاری FHO کارشناسی ارشد
فاطمه قاید تشخیص و دسته بندی بیماری کرونا از تصاویر سی تی و اشعه ایکس قفسه سینه با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
حیدر کامل طاهر تشخیص نفوذ برای شناسایی نفوذگران مخرب در شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
علی محسن حنیان بهبود خلاصه سازی متون عربی با استفاده از الگوریتم های یادگیری بدون نظارت کارشناسی ارشد 1402/06/27
نگین مختاری نیا چلچه بهبود کنترل ازدحام در اینترنت اشیا با استفاده از پروتکل COAP کارشناسی ارشد
فاطمه مشکل گشا استفاده بهینه از سطوح کیفیت سرویس در پروتکل MQTT برای سلامت الکترونیک کارشناسی ارشد
شهرام معصومی کنترل ازدحام در شبکه های محتوا محور با استفاه از شبکه عصبی کارشناسی ارشد
هدی منذر ناصر طبقه بندی ترافیک لایه ی کاربرد در شبکه ی اینترنت اشیا با استفاده از یادگیری عمیق با هدف بهبود دقت کارشناسی ارشد
مرجان مودت تشخیص بیماری های برگ برنج با استفاده از آموزش انتقالی کارشناسی ارشد 1402/06/28
صبا ابدالی پبدنی تشخیص هوشمند تومورهای مغزی کارشناسی ارشد
فارس شاطی اسعد تشخیص حمالت DDoS در یک محیط اینترنت اشیا با استفاده از کاهش ویژگی مبتنی بر الگوریتم گرگ خاکستری و دسته بندی شبکه ی عصبی LSTM کارشناسی ارشد 1401/03/08
محبوبه اکبریان تشخیص هوشمند بیماری پارکینسون با استفاده از اختلالات نوشتاری کارشناسی ارشد
حازم العبید تشخیص خطای سنسور در اینترنت اشیا با الگوریتم همبستگی داده ها برای خانه هوشمند کارشناسی ارشد 1400/06/31
فراس العلی مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1400/06/31
جهاد المالکی طراحی یک سیستم مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1400/04/28
الهام بشارتی تشخیص نفوذ در رایانش ابری با استفاده از روشهای ترکیبی یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1395/11/24
مصطفی جبر السویعدی سیستم تشخیص نفوذ برای پروتکل مودباس با استفاده از یادگیری عمیق در شبکه های صنعتی اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1400/06/31
کاظم مزعل جمیله استفاده از زنجیره بلوکی برای بهبود امنیت در اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد 1401/11/01
انیس جهانجو تشخیص هوشمند افتادن در افراد سالمند کارشناسی ارشد
سارا جوخ زاده بررسی کیفیت سرویس در شبکه های نسل چهارم LTE مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد 1402/04/05
پدیده چوبدار تشخیص نفوذ هوشمند در شبکه های مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
فنیخر هاشم حیدر تشخیص افتادن افراد با استفاده از شبکه عصبی عمیق کانولوشنی در چهارچوب اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1401/03/07
زیبا خنده زمین تشخیص خودکار سرطان سینه با بهبود روشهای انتخاب ویژگی و یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1397/12/04
ریحانه دهقان تشخیص بیماری پارکینسون از طریق تصاویر با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/07/12
سهیلا رمضانی پور دسته بندی متون با استفاده ازالگوریتم خوشه بندی فازی کارا نیمه نظارتی کارشناسی ارشد 1395/11/25
شیما زبیدی نظر کاوی هوشمند در سایت های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
مسعود صراف زاده طراحی و ساخت سیستم هوشمند پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان با استفاده از داده های رفتاری کارشناسی ارشد
غزل عارف زاده سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر فیلتر مشارکتی و محتوا برای سایت های تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد
فرشته عباسی تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1400/07/18
زهتاب علاسونداندکاه طبقه بندی تصاویر ابرطیفی به روش نیمه نظارت شده با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی کارشناسی ارشد 1396/04/20
نجمه فرخی دشتی مسیریابی در شبکه های بین خودرویی موردی با استفاده از روش های هوشمند کارشناسی ارشد 1395/12/08
نرگس فرخ شاد بهبود سامانه‌های توصیه گر مبتنی بر نظرات با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1400/02/04
حسن جباره فلاح طراحی و پیاده سازی ایستگاه نظارت بر تالاب با استفاده از اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1401/07/26
میلاد لسانی نجف ابادی بهبود مصرف انرژی با استفاده از آنتولوژی فازی در اینترنت اشیا معنایی کارشناسی ارشد
سمیه محمدی استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
نگار میردریکوند تشخیص و دسته بندی اتوماتیک ندول های ریوی با استفاده از روش های هوشمند در تصاویر CT قفسه سینه کارشناسی ارشد 1395/06/28
عبدالکاظم موسی طبقه بندی ترافیک با استفاده از شبکه باور عمیق بهبود یافته (IDBN) و شبکه حافظه طولانی کوتاه - مدت (LSTM) کارشناسی ارشد 1400/09/09
امین نظری پاساری پیش‌بینی منابع در محیط‌های رایانش ابری با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند کارشناسی ارشد
احسان نویری تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و خوشه بندی فازی کارشناسی ارشد 1394/06/30
پست الکترونیکی: