اعضای هیات علمی

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

موسس و مدیر مرکز پردازشهای سریع دانشگاه

عضو شورای انفورماتیک، کمیته فنی مرکز رشد و مرکز آپای دانشگاه

مدیر گروه کامپیوتر در سالهای 92 تا 94

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صبا ابدالی پبدنی تشخیص هوشمند تومورهای مغزی کارشناسی ارشد
فارس شاطی اسعد تشخیص حمالت DDoS در یک محیط اینترنت اشیا با استفاده از کاهش ویژگی مبتنی بر الگوریتم گرگ خاکستری و دسته بندی شبکه ی عصبی LSTM کارشناسی ارشد
محبوبه اکبریان تشخیص هوشمند بیماری پارکینسون با استفاده از اختلالات نوشتاری کارشناسی ارشد
حازم العبید تشخیص خطای سنسور در اینترنت اشیا با الگوریتم همبستگی داده ها برای خانه هوشمند کارشناسی ارشد
فراس العلی مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا کارشناسی ارشد
جهاد المالکی طراحی یک سیستم مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1400/04/28
الهام بشارتی تشخیص نفوذ در رایانش ابری با استفاده از روشهای ترکیبی یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1395/11/24
مصطفی جبر السویعدی سیستم تشخیص نفوذ برای پروتکل مودباس با استفاده از یادگیری عمیق در شبکه های صنعتی اینترنت اشیا کارشناسی ارشد
کاظم مزعل جمیله استفاده از زنجیره بلوکی برای بهبود امنیت در اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد
انیس جهانجو تشخیص هوشمند افتادن در افراد سالمند کارشناسی ارشد
سارا جوخ زاده بررسی کیفیت سرویس در شبکه های نسل چهارم LTE مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
پدیده چوبدار تشخیص نفوذ هوشمند در شبکه های مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
فنیخر هاشم حیدر تشخیص افتادن افراد با استفاده از شبکه عصبی عمیق کانولوشنی در چهارچوب اینترنت اشیا کارشناسی ارشد
زیبا خنده زمین تشخیص خودکار سرطان سینه با بهبود روشهای انتخاب ویژگی و یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1397/12/04
ریحانه دهقان تشخیص بیماری پارکینسون از طریق تصاویر با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
سهیلا رمضانی پور دسته بندی متون با استفاده ازالگوریتم خوشه بندی فازی کارا نیمه نظارتی کارشناسی ارشد 1395/11/25
شیما زبیدی نظر کاوی هوشمند در سایت های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
غزل عارف زاده سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر فیلتر مشارکتی و محتوا برای سایت های تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد
فرشته عباسی تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
زهتاب علاسونداندکاه طبقه بندی تصاویر ابرطیفی به روش نیمه نظارت شده با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی کارشناسی ارشد 1396/04/20
نجمه فرخی دشتی مسیریابی در شبکه های بین خودرویی موردی با استفاده از روش های هوشمند کارشناسی ارشد 1395/12/08
نرگس فرخ شاد بهبود سامانه‌های توصیه گر مبتنی بر نظرات با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1400/02/04
حسن جباره فلاح طراحی و پیاده سازی ایستگاه نظارت بر تالاب با استفاده از اینترنت اشیا کارشناسی ارشد
میلاد لسانی نجف ابادی بهبود مصرف انرژی با استفاده از آنتولوژی فازی در اینترنت اشیا معنایی کارشناسی ارشد
سمیه محمدی استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
نگار میردریکوند تشخیص و دسته بندی اتوماتیک ندول های ریوی با استفاده از روش های هوشمند در تصاویر CT قفسه سینه کارشناسی ارشد 1395/06/28
عبدالکاظم موسی طبقه بندی ترافیک با استفاده از شبکه باور عمیق بهبود یافته (IDBN) و شبکه حافظه طولانی کوتاه - مدت (LSTM) کارشناسی ارشد 1400/04/28
امین نظری پاساری پیش‌بینی منابع در محیط‌های رایانش ابری با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند کارشناسی ارشد
احسان نویری تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و خوشه بندی فازی کارشناسی ارشد 1394/06/30
پست الکترونیکی: