دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی اخذ مدرک دانشنامه


طبق «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» از تاریخ 96/12/01 می بایست کلیه امور مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان فقط از طریق «سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد)» به آدرس: http://portal.saorg.ir توسط دانش آموخته صورت گیرد.

بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه مراجعه حضوری جهت انجام تعهد آموزش رایگان انجام نمی گردد.

 

دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان (کلیک نمایید)  اصلاحیه 96/11/2  (کلیک نمایید)

راهنمای سامانه سجاد (کلیک نمایید)

     

جهت اطلاع متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان

طبق اطلاعیه سازمان امور دانشجویان باطلاع می رساند؛ مدت زمان بررسی و پاسخ به درخواست متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان پس از تایید دانشگاه محل تحصیل و وصول درخواست به سازمان امور دانشجویان به ترتیب تاریخ وصول به این سازمان (بین 24 تا 72 ساعت کاری) می باشد. متقاضیان محترم از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با این سازمان خودداری نمایند.

                                                                                                                                                       اداره دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز 

دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی درخصوص دانشجویان پسر مشمول

دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی درخصوص دانشجویان پسر مشمول

قابل توجه دانشجویان پسر مشمول:

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل حوزه نظام وظیفه (پیوست) به موارد مهم ذیل نیز توجه داشته باشند:

۱- مدت سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول مقطع کارشناسی پیوسته ۵ سال (۱۰ ترم) ، مقطع کارشناسی ناپیوسته 3 سال (6 ترم) و دکتری دامپزشکی ۸ سال است.

۲- ورود به نیمسال یازدهم مستلزم اخذ سنوات ارفاقی از حوزه نظام وظیفه می باشد.

۳- مهلت درخواست اخذ سنوات تحصیلی از آموزش دانشکده (توسط دانشجو) حداکثر تا دو ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی می باشد.

4- دانشجویانی که در سنوات اولیه موفق به اتمام تحصیل نشوند، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اعلام آن به دفتر پلیس 10+ شهرستان محل تحصیل، در صورت واجد شرایط شناخته شدن، حداکثر تا دو ترم مجوز سنوات ارفاقی به صورت مرحله ای برای آنان از طریق سامانه صادر خواهد شد. در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در سنوات ارفاقی موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاه باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه دانشجو را جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی به دفتر پلیس 10+ هدایت نماید. تاکید می گردد؛ ثبت درخواست سنوات ارفاقی، حداکثر سه ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی توسط کاربران دفتر پلیس 10+ امکان پذیر است.

تذکر: دانشجویانی که مشمول سنوات ارفاقی می باشند موظفند جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه و اخذ سنوات تحصیلی حداکثر تا 2 ماه پس از شروع نیمسال به آموزش دانشکده مراجعه و پس از موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه قبل از اتمام مهلت 3 ماهه به پلیس 10+ مراجعه نمایند.

تبصره: دانشگاه ها موظفند در خصوص دانشجویانی که در سنوات اولیه موفق به فراغت از تحصیل نمی شوند، صرفاً وضعیت تحصیلی افراد را در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح و برای دریافت سنوات ارفاقی به وظیفه عمومی (دفاتر پلیس 10+) ارجاع نمایند که دارای پیشرفت تحصیلی بوده و در مدت یکسال سنوات ارفاقی و یا حداکثر یک ترم مهلت معرفی، امکان فراغت از تحصیل آنان فراهم باشد. در غیر این صورت مجاز به طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه نبوده و از درخواست سنوات ارفاقی برای آنان خودداری نمایند. ضمناً تبعات آن به عهده دانشگاه و شخص دانشجو خواهد بود.

5- آن دسته از مشمولانی که در سنوات مجاز تحصیلی (اولیه + ارفاقی) در کلیه مقاطع تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشوند، صرفاً در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی نیمسال اول مهلت معرفی، با درخواست دانشگاه و ثبت آن در دفتر پلیس 10+ ، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی به مدت یک نیمسال (ترم اول مهلت معرفی) برای آنان فراهم خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مشمول در مهلت قانونی (یک ساله معرفی) وی وارد غیبت خواهد شد.

۶- دانشجویان مشمول در صورت عدم فراغت از تحصیل در سنوات ارفاقی به شرطی می توانند از سنوات معرفی در نیمسال ۱۳ بهره­مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات معرفی را داشته باشند.

۷- در صورت استفاده از سنوات معرفی امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر از دانشجو سلب خواهد شد.

8- اخذ سنوات نیمسال ۱۴ برای دانشجویان مشمول امکان پذیر نخواهد بود.

9- در صورت اخراج در سنوات ارفاقی امکان بازگشت به تحصیل از دانشجویان مشمول سلب خواهد شد.

نکته مهم: طبق دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی، دانشجویانی که بنا به هر دلیلی از جمله عدم پیشرفت تحصیلی مجاز به اخذ سنوات ارفاقی شناخته نمی شوند، دانشگاه­ها از طرح درخواست آنان در کمیسیون موارد خاص خودداری می ­نماید.

 

راهنمای کمیسیون موارد خاص (سامانه سجاد) کلیک نمایید

 

در صورت هرگونه سوال درخصوص معافیت و سنوات ارفاقی و معرفی، به بخش مشمولین واقع در سازمان مرکزی (اداره فارغ التحصیلان، آقای نورالدین موسی) مراجعه و یا با شماره های داخلی 2074 آقای نورالدین موسی (متصدی امور مشمولین) یا داخلی ۲۰۷۸ خانم بهزاد (رئیس اداره فارغ التحصیلان) تماس حاصل نمایند.