بستن

مدیریت امور دانشجویی

معرفی مدیر کنونی

 

نام و نام خانوادگی

بابک محمدیان

مرتبه علمی

دانشیار پایه 32

تحصیلات دکتری تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران


سوابق و مسئولیت های اجرایی و آموزشی       

معاون اداری مالی دانشکده 
مدیرآموزش های آزاد دانشگاه 
مدیر دانشجویی دانشگاه 
مسئول حق التدریس دانشگاه 
رییس دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان 
معاون پژوهشی دانشکده 
عضو انجمن جهانی دامپزشکی ایران
عضو انجمن انگل شناسان پزشکی ایران

آدرس

دانشگاه شهیدچمران اهواز - معاونت دانشجویی

تلفن

0611-3330085

   فاکس : 06113364380

آدرس پست الکترونیکی

mohammadb@scu.ac.ir

 

 

 

 

معرفی مدیران پیشین

ردیف

مدیر دانشجویی

سال خدمت

سمت

1

بودا... نجفی

51-53

 

2

کاوه پیشه

56-57

 

3

--------

60-61

 

4

-------

61-62

 

5

عبدالرحمن سلیمانی دهکردی

62 الی 63

 

6

علی رودبار شجاعی

23 / 05 / 65 الی 07/09/67

07 09 / 72 الی 31/01/73            

31 / 01 /72 الی 13/10/73

01 / 01 / 81 الی 21/05/85

مربی گروه حسابداری

7

مسعود خداپناه

14  / 10 / 73 الی 09 / 12 / 78

مربی گروه اقتصاد

8

علی حسین حسین زاده

09 / 12 / 78

مربی گروه علوم اجتماعی جامعه شناسی

9

عبدالرضا سیاهپوش

09 / 12 / 78 الی 18/12/80

مربی گروه زراعت – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین

10

مجتبی مقبل الحسین

21 / 05 / 85 الی 30/10/87

استادیار گروه فیزیک

11

بابک محمدیان

12/ 11 / 87 الی 12/12/88

10 / 02 / 93 تا کنون

دانشیار گروه پاتوبیولوژی

12

محمدرضا فتحی عماد آبادی

23 / 06 / 89 الی 01/08/89

استادیار گروه شیمی

13

بهمن سلیمانی

29 / 06 / 89الی 24/07/91

استادیار گروه زمین شناسی

14

حسن ذکی دیزجی

24 / 07 / 91 الی 09/02/93

استادیار گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون

 

 

معاون مدیر

نام و نام خانوادگی        

سمت

مدرک تحصیلی        

رشته تحصیلی      

شماره تماس

ابراهیم علی نژاد

معاون مدیر دانشجویی      

فوق لیسانس

الهیات

5405

 

 

معرفی مسئول دفتر

ردیف    

نام و نام خانوادگی      

سمت

تحصیلات      

شماره تماس مستقیم    

شماره داخلی     

1

منصور علی نژاد

مسئول دفتر      

دیپلم

3737430-0613

5402

 

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

 • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجوئی.
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
 • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان.
 • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی.
 • انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
 • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.
 • برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 • انجام سایر امور محوله در صورت لزوم.
 •