بستن

قطب های علمی دانشگاه

 

ردیف

نام قطب علمی

مدیر

اعضاء

1

آموزش مداوم

(لینک سایت)

مسعود صفایی مقدم

یداله مهرعلیزاده

2

سکینه شاهی

3

عبداله پارسا

4

حسنعلی بختیارنصرآبادی

5

ابراهیم صالحی عمران

6

نعمت اله عزیزی

7

سیدحمیدرضا علوی

 

 

ردیف نام قطب علمی مدیر  اعضاء 
1

بهسازی و نگهداری شبکه

(لینک سایت)

سیدمحمود کاشفی پور مهدی قمشی
2 عبدعلی ناصری
3 منوچهر فتحی مقدم
4 محمود شفاعی بجستان
5 سعید برومندنسب
6 جواد احدیان
7 علی محمد آخوندعلی
8 منوچهر حیدرپور
9 افشین تکدستان

 

 

ردیف نام قطب علمی مدیر  اعضاء 
1

بهداشت و بیماری­های آبزیان گرم آبی

(لینک سایت)

مجتبی علیشاهی رحیم پیغان
2 محمدحسین راضی جلالی
3 محمدرضا تابنده
4 آناهیتا رضایی
5 حسین نجف زاده ورزی
6 محمود خاکساری مهابادی
7 مهرزاد مصباح
8 نعیم عرفانی مجد
9 مهدی سلطانی
10 سیدمحمد موسوی
11 هومن رحمتی هولاسو

 

ردیف نام قطب علمی مدیر  اعضاء 
1

پژوهش در فناوری حفاری

(لینک سایت)

ابراهیم حاجی دولو امین رضا نقره آبادی
2 شاپور مرادی
3 خلیل رنجبر
4 آرش مرادزادگان
5 حمید محمدصدیقی
6 محمد سروش
7 رویا میرزاجانی