مدیران قبلی

 

مدیران پیشین آموزش های آزاد

دکتر عبدالجبار بدیع‌الزمان

دکتر هدایت‌اله روشنفکر

دکتر محمدرضا دایر

دکتر بابک محمدیان

دکتر محمد راضی‌جلالی

دکتر مسعود خداپناه

مهندس عبدالخالق قدوسی

دکتر محمدرضا شریفی

عبدالهادی درزیان عزیزی

 

 

مدیران پیشین پردیس دانشگاهی

دکتر مسعود خدا پناه

دکتر علیرضا قدردان مشهدی