آرشیو اخبار

بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر
بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تایید مکان مرکز بین الملل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روز دوشنبه 1401.03.09از مکان مرکز بین الملل...
سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها
سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها
به نام خدا سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها روز سه شنبه 1400/11/12 به صورت وب نشست و به مدت 5 ساعت با حضور جناب آقای دکتر زلفی گل، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر منتظر، رئیس مرکز نظارت،...
تغییر شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
تغییر شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
به اطلاع رسانده می شود شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از شماره 33369509 به شماره 33226511 تغییر پیدا نموده است.
بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما
بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما
کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به درخواست مدیر کل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت عتف مبنی بر بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما، روز سه شنبه 1400/08/18 از آن موسسه بازدید به عمل آوردند....
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت عتف روز سه شنبه 99/10/02 از دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس بازدید به عمل...
بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت عتف مبنی بر تایید نهایی مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط روز دوشنبه 1400.03.31از آن موسسه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر...
بازدید از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
بازدید از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
در تاریخ یکشنبه 99/12/17بنا به در خواست مدیر کل دفترآموزش عالی غیر دولتی وزارت عتف از مکان جدید موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی برخط بازدید به عمل آمد در این بازدید دکتر حسین معتمدی، دکتر محمد شفیعی از اعضاء کارگروه های تخصصی و مهندس مجتبی پورحمزه...
جلسه دبیر هیات ناتک استان با مدیران نظارت، بازرسی و پیگیری شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
جلسه دبیر هیات ناتک استان با مدیران نظارت، بازرسی و پیگیری شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
جلسه دبیر وکارشناسان دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با مسئولین نظارت بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 99/11/18 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزارگردید. در این جلسه مشکلات مربوط به نواقص و نحوه...
گزارش فعالیتهای دبیرخانه هیات ناتک استان در شهریور و مهر ماه 99
گزارش فعالیتهای دبیرخانه هیات ناتک استان در شهریور و مهر ماه 99
فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان در شهریور و مهرماه سال 1399 بازدید از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و واحدهای مستقر در آن بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان...
بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن
بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحدهای مستقر در آن، بازدید کرد. در این بازدید دکتر عبداله پارسا دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان، دکتر بابک...
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوازو واحد های مستقر در آن
روز دوشنبه 99/07/21 کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و واحد های مستقر در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر عبدالله پارسا دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش...
گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
- برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز پیام نور درتاریخ 99/4/10 - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز علمی و کاربردی در تاریخ 99/4/14 - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز دانشگاه آزاد در تاریخ 99/4/16 - بازدید از موسسه در حال تاسیس "...
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399 روز چهارشنبه 99/04/25 به صورت مجازی با حضور اعضای هیات استانی برگزار گردید. در این جلسه کاربرگهای تعدادی از مراکز آموزشی غیرانتفاعی – غیردولتی استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت...
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در سال 1399 روز چهارشنبه 99/04/25 به صورت مجازی با حضور اعضای هیات استانی برگزار گردید. در این جلسه کاربرگهای تعدادی از مراکز آموزشی غیرانتفاعی – غیردولتی استان مورد بحث و بررسی...
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات دولتی استان
نشست کارگروه تخصصی دانشگاه ها و موسسات دولتی استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در مورخ چهار شنبه 98/12/14 ساعت 12/30 در محل سالن...
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر
بازدید کارگروه هیات ناتک استان از موسسه آموزش عالی آزادکیمیا جویان خرمشهر
کارگروه هیات ناتک استان خوزستان سه شنبه 99.04.24 جهت بازدید و رویت امکانات و تجهیزات ساختمانی، آموزشی، پژوهشی و ....از موسسه در حال تاسیس کیمیا جویان خرمشهر بازدید به عمل آوردند در این بازدید دکتر سیامک نوری زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره دهم بازدیدهای هیات استانی
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز غیر دولتی- غیرانتفاعی استان خوزستان در دوره دهم بازدیدهای هیات استانی
fv'chvd [gsi ;hv'v,i نشست کارگروه تخصصی دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در مورخ چهار شنبه...
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
برگزاری جلسه کارگروه مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان
نشست کارگروه تخصصی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان وابسته به آموزش عالی به دعوت دبیر خانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در مورخ سه شنبه 98/11/29 ساعت 12/30 در محل سالن...
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
هفتمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/30 لغایت 98/10/04 صورت پذیرفت در این دوره، بازدید 5 مرکز آموزشی شامل دانشگاه آزاد هندیجان (پردیس ماهشهر)، پیام نور واحد بندر امام، پیام نور...
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدید های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
ششمین هفته بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از تاریخ 98/09/23 لغایت 98/09/27صورت پذیرفت در این دوره، بازدید 10 مرکز آموزشی شامل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، آموزشکده سما شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی...

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.