آرشیو اخبار

بازدید از دانشگاه پیام نور استان خوزستان
بازدید از دانشگاه پیام نور استان خوزستان
کارگروه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان روز چهارشنبه 10/03/1402 از ستاد دانشگاه پیام نور استان خوزستان بازدید به عمل آوردند در این بازدید که با حضور رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید. آقای دکتر جلالی...
بازدید از مرکز آموزشی کوهدشت لرستان وابسته به دانشگاه لرستان
بازدید از مرکز آموزشی کوهدشت لرستان وابسته به دانشگاه لرستان
بازدید از مرکز آموزشی کوهدشت لرستان وابسته به دانشگاه لرستان
کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به در خواست رئیس نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روزهای سه شنبه 1402/03/02 و چهارشنبه 1402.03.03 از مرکز آموزشی کوهدشت وابسته به دانشگاه لرستان بازدید به عمل آوردند. در اولین...
جلسه انتصاب دانشکاه علمی کاربردی
جلسه انتصاب دانشگاه علمی کاربردی
جلسه انتصاب دانشکاه علمی کاربردی
جلسه کارگروه انتصاب دانشگاه علمی کاربردی در روز دوشنبه 1402/02/11برگزار گردید در این جلسه پرونده انتصاب تعدادی از روسای مراکز علمی کاربردی مطرح و تصمیم گیری مقتضی انجام گرفت، در این جلسه دکتر قاسمیه دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی...
کارگاه آموزشی سیزدهمین دوره بازدیدهای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
کارگاه آموزشی سیزدهمین دوره بازدیدهای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین...
کارگاه آموزشی سیزدهمین دوره بازدیدهای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
کارگاه آموزشی سیزدهمین دوره بازدیدهای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان به دعوت دبیرخانه هیأت نظارت در دانشگاه شهید چمران اهواز روز شنبه 10/10/1401 ساعت 10 الی 12 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این...
اعضای منتخب ششمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان توسط رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری
اعضای منتخب ششمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی...
اعضای منتخب ششمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان توسط رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر علی محمد آخوند علی رئیس دانشگاه و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان دکتر رحیم پیغان معاون آموزشی دانشگاه نایب رئیس هیات و عضو حقوقی دکتر رحیم قاسمیه دبیر هیات استان و عضو حقوقی هیات دکتر علیرضا کیاست معاون پژوهشی...
پانزدهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
پانزدهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
پانزدهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
پانزدهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی روز یکشنبه 20 فروردین 1402 به صورت ویدئوکنفرانس باحضور دکتر رازینی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی دکتر مرادی پور و دکتر صفری معاونین مرکز و دبیران و کارشناسان هیاتهای نظارت و...
برگزاری جلسه شورای مدیریت، نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان
برگزاری جلسه شورای مدیریت، نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه...
برگزاری جلسه شورای مدیریت، نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان
روز دوشنبه مورخ 1402/02/04 جلسه شورای مدیریت،نظارت و ارزیابی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان در محل سالن جلسات مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان با حضور دکتر مسعود صالحی شبلیزی سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان، دکتر...
تست1
تست1
1402/02/05
بازدید کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان ار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بازدید کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان ار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
به منظور بازدید از فضاهای کالبدی، تجهیزات و آزمایشگاههای تخصیص یافته و تهیه شده برای راه اندازی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی و با دستور مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف، کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان در تاریخ...
چهاردهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی
چهاردهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی
چهاردهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی
چهاردهمین نشست هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی در روزهای یکم و دوم آذر ماه 1401 با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و رؤسا و دبیران و کارشناسان هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش...
بازدید از موسسات غیر انتفاعی- غیر دولتی آموزش عالی استان
بازدید از موسسات غیر انتفاعی- غیر دولتی آموزش عالی استان
کارگروه های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر بازدید از موسسات غیر انتفاعی استان خوزستان بازدید به عمل آوردند . روز شنبه...
بازدید از دانشکده کشاورزی داراب استان فارس
بازدید از دانشکده کشاورزی داراب استان فارس
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان با دستور دکتر روح‌الله رازینی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بازدید از دانشکده‌ی کشاورزی داراب وابسته به دانشگاه شیراز (استان فارس)...
بازدید جهت تایید مکان دانشگاه تربیت مدرس- پردیس بین الملل منطقه آزاد اروند
بازدید جهت تایید مکان دانشگاه تربیت مدرس- پردیس بین الملل منطقه آزاد اروند
کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر بازدید از مکان دانشگاه تربیت مدرس - پردیس بین الملل منطقه آزاد اروند خرمشهر روز سه...
جلسه بررسی و تدوین نهایی گزارش نامه موسسات آموزشی آزاد
جلسه بررسی و تدوین نهایی گزارش نامه موسسات آموزشی آزاد
جلسه بررسی تدوین نهایی گزارش نامه نظارت بر موسسه های آموزش عالی آزاد روز شنبه 12/6/1401به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رییس و معاونین مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دبیر ان و کارشناسان هیات های ناتک...
بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر
بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تایید مکان مرکز بین الملل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روز دوشنبه 1401.03.09از مکان مرکز بین الملل...
سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها
سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها
به نام خدا سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران محترم هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ها روز سه شنبه 1400/11/12 به صورت وب نشست و به مدت 5 ساعت با حضور جناب آقای دکتر زلفی گل، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر منتظر، رئیس مرکز نظارت،...
تغییر شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
تغییر شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان
به اطلاع رسانده می شود شماره تلفن دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از شماره 33369509 به شماره 33226511 تغییر پیدا نموده است.
بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما
بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما
کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به درخواست مدیر کل دفترآموزش عالی غیردولتی وزارت عتف مبنی بر بازدید از مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی رهنما، روز سه شنبه 1400/08/18 از آن موسسه بازدید به عمل آوردند....
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت عتف روز سه شنبه 99/10/02 از دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس بازدید به عمل...
بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط
کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت عتف مبنی بر تایید نهایی مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط روز دوشنبه 1400.03.31از آن موسسه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر...

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.