بستن

سامانه ها

بستن close

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

 


 

دکتر اسماعیل حجاری

مرتبه علمی: استادیار

 

پست الکترونیکی:

 

e.hajjari@scu.ac.ir

 

 

تلفن:

06133330010 داخلی 5603


 

 

امور تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نتیجه ارزشیابی_20161023_101833 دانلود (30.0k)
نتیجه ارزشیابی_20161023_101811 دانلود (36.5k)
معادل سازی نمرات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد_20161023_101742 دانلود (53.7k)
مراحل تصویب پایان نامه_20161023_101606 دانلود (41.6k)
مراحل تصویب پایان نامه_20161023_101548 دانلود (30.0k)
مدارک بعد از دفاع دانلود (26.5k)
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس_20161023_101351 دانلود (47.8k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن_20171011_152347 دانلود (309.6k)

امور تحصیلات تکمیلی دکترا

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم نگارش پایان نامه_20161023_101214_20171122_075855 دانلود (297.7k)
فرم نگارش پایان نامه_20161023_101200_20171122_075829 دانلود (418.0k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان_20171202_080128 دانلود (30.5k)

امور پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود