بستن

هیات رئیسه

اعضای هیات رئیسه

نام و نام  خانوادگی            

سمت

تلفن

دکترغلامحسین خواجه

رییس دانشگاه

33332041

سید محسن شفیعی

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

33330080

دکتر امین رضا نقره آبادی

معاون اداری و مالی

33331965

دکتر علی رضا جلیلی فر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33332043

دکترعلی حقیقی

معاون پژوهشی و فناوری

33330022

دکتر علیرضا قدردان مشهدی

معاون دانشجویی

33330085

دکتر عبدالرحیم هوشمند

معاون فرهنگی و اجتماعی

33330081-33737365

دکتر محمد ابراهیم مظهری

 مشاور عمرانی 

33330071

 دکتر حمیدرضا غفوری

معاون طرح وبرنامه 

 33332039

شرح وظایف هیات رئیسه

 

  • فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های   صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه.
  • بررسی و ارزیابی نحوۀ اجرای تصمیمات هیات رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه.
  • فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خود کفایی دانشگاه و واحدهای وابسته.
  • ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها.
  • بررسی آئین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیات امناء و تهیه پیشنهادها، طرحها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه.
  • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاء آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.