اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
محسن بانشی

محسن بانشی 

مربی
شماره تماس: 061-33330024
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی ترتیفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید تندر 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی حیاتی

مهدی حیاتی 

مربی
شماره تماس: 33330024
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی محمد حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا حسینی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عادل سلمانی نژاد 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب فاطمی حامد

زینب فاطمی حامد 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالکریم قاسمی راد

عبدالکریم قاسمی راد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هدیه مسعودی صدر 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمدرضا موسویان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1