نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احداث مجموعه فرهنگی در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز

احداث مجموعه فرهنگی در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز


احداث مجموعه فرهنگی در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز

کلنگ احداث مجموعه فرهنگی در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز، هفتم اسفندماه  96 توسط دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نیکوکار و خیر محترم حاج کرمعلی مهدیان به زمین زده شد.

گفتنی است عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی در خوابگاه دخترانه دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت چندمنظوره رفاهی و فرهنگی با حدود 950 مترمربع مساحت آغازشده است.

اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی این مجتمع 50 درصد توسط خیر حاج کرمعلی مهدیان و 50 درصد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تأمین گردیده است.