چشم اندازهای آینده

بخشی از اهداف انجمن خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مقدمه :

  با تاسی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسان های مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای آموزش عالی، بارقه ای گردید تا افراد خیّر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک، انجمن خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز را تأسیس نمایند.

 

اهداف :

ماده 7-  هدف از تشکیلانجمن، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه به شرح ذیل می باشد :

 

1-7- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.....

2-7- ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی

3-7- شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه......

4-7- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

5-7-ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.........

6-7- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی

7-7- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم

8-7- نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه

10-7- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری

11-7-حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه

12-7 پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه

13-7- حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه

14-7- حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه

15-7- حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه

16-7-ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با  صنعت

17-7- حمایت از کارآفرینان جوان دانشجوو شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه

19-7- تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «بنیاد» مطابقت داشته و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کاهش تصدّی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.

20-7- انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.

21-7- اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف «بنیاد» همخوانی و سنخیت داشته باشد.

22-7-ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه