اعضای هیات موسس

 

 

ردیف 

نام و نام خانوادگی

شغل

تصویر

1

عباس توکلی

آزاد

 

2

غلامحسین خواجه

عضو هیئت علمی

 

3

بابک سپهری

آزاد

 

4

عبدالنبی دفتری

آزاد

 

5

مرتضی زرگر شوشتری

عضو هیئت علمی

 

6

سید منصور مرعشی

عضو هیئت علمی

 

7

فرامرز صنیعی

آزاد

 

8

عبدالسلام حمید

آزاد

 

9

شکوفه عطایی کچویی

آزاد