اعضاء هیأت مدیره

 

مشخصات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

تصویر

1

عباس توکلی

آزاد

 

2

غلامحسین خواجه

عضو هیئت علمی

 

3

سید منصور مرعشی

عضو هیئت علمی

 

4

مرتضی زرگر شوشتری

عضو هیئت علمی

 

5

مظفر صنیعی

آزاد

 

6

مهران انجیل زاده

آزاد

 

7

محمد ابراهیم مظهری

عضو هیئت علمی

 

8

محمد راضی جلالی

عضو هیئت علمی

 

9

غلامحسین رحیمی دوست

عضو هیئت علمی

 

10

عبداله پارسا

عضو هیئت علمی

 

11

عبدالنبی دفتری

آزاد

 

12

حسین آقایی جنت مکان

عضو هیئت علمی