اساسنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه  مجمع خیّرین دانشگاه شهید چمران اهواز

مقدمه :

  با تاسی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسان های مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای آموزش عالی، بارقه ای گردید تا افراد خیّر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک،  مجمع خیّرین دانشگاه شهید چمران اهواز را بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذیل تأسیس نمایند.

کلیات :

ماده 1- نام  مجمع (مجمع خیّرین دانشگاه شهید چمران اهواز) می باشد که در ادامه اساسنامه، به اختصار  مجمع نامیده می شود .

ماده 2- هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی مجمع تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد :

- غلامحسین خواجه(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

- عباس توکلی(خیر و نیکوکار)

-بابک سپهری(خیر و نیکوکار)

- عبدالنبی دفتری(خیر و نیکوکار)

-مرتضی زرگر شوشتری(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

-سید منصور مرعشی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

-فرامرز صنیعی(خیر و نیکوکار)

-عبدالسلام حمید(خیر و نیکوکار)

- شکوفه عطایی کچویی(خیر و نیکوکار)

ماده3- مجمع دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیات امنای مجمع خیّرین حامی آموزش عالی می باشد.

ماده 4- مدت فعالیت مجمع از آغاز تاسیس، نامحدود می باشد.

ماده 5-  فعالیت مجمع در سطح استان خوزستان بوده و دفتر مرکزی آن در شهر اهواز  -دانشگاه شهید چمران اهواز- سازمان مرکزی- حوزه ریاست  مستقر می باشد.

ماده 6- مجمع فاقد هر گونه فعالیت سیاسی می باشد و هیچ یک از اعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی  به نام مجمع نیستند لیکن تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است

ماده7 –دارایی مجمع مبلغ          1000000ریال می باشد و مجمع  از نظر مالی مستقل است ولی  تحت نظارت هیات امنای بنیاد خیّرین آموزش عالی  فعالیت خواهد نمود  و هیچ یک از اعضای هیات امنا یا هیات مدیره هیچ گونه مالکیتی بر سرمایه و اموال مجمع نداشته و کلیه فعالیت های افراد در مجمع تبرعی می باشد.

اهداف :

ماده 8-  هدف از تشکیل مجمع، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه شهید چمران اهواز به شرح ذیل می باشد :

 

1-8- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه شهید چمران اهواز

2-8- ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی

3-8- شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه شهید چمران اهواز

4-8- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

5-8-ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه شهید چمران اهواز

6-8- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری و هماهنگی مجمع خیّرین حامی آموزش عالی

7-8- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری مجمع خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

8-8- نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه شهید چمران اهواز

9-8-نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی مجمع خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

10-8- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری

11-8-حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه

12-8- پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه

13-8- حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه

14-8- حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه

15-8- حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه

16-8-ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با  صنعت

17-8- حمایت از کارآفرینان جوان دانشجوو شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه

18-8-حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول

19-8- تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «مجمع» مطابقت داشته و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کاهش تصدّی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.

20-8- انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.

21-8- اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف «مجمع» همخوانی و سنخیت داشته باشد.

22-8-ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه

عضویت :

ماده 9- کلیه اشخاص دارای شرایط ذیل پس از معرفی 2 نفر از اعضای مجمع و تایید هیات امنا به عضویت مجمع در خواهند آمد

1-9- اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران

2-9- قبول شرایط اساسنامه

3-9- حسن شهرت،  سابقه فعالیت در امور خیریه و علاقمندی به تلاش در جهت فعالیتهای خیریه مرتبط با آموزش عالی

ماده 10- خروج اعضا از مجمع اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد ، می بایست مراحل عضوگیری را مجدد انجام دهند.

تبصره - عدم حضور غیر موجه در 2 جلسه متوالی مجمع عمومی به معنای انصراف تلقی می گردد.

ماده 11- اخراج اعضا از مجمع به علت از دست دادن شرایط عضویت منوط به پیشنهاد یک سوم از اعضا و تصویب هیات امنا خواهد بود.

ماده 12- عضویت در مجمع خیرین  افتخاری و بدون چشم داشت مادی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیر در زمینه توسعه زیرساختهای دانشگاه می باشد.

تشکیلات :

ماده 13- تشکیلات مجمع  شامل : 1- هیئت موسس  2- مجمع عمومی 3- هیئت امنا 4- هیئت مدیره  5- بازرسان  6- مدیر عامل

هیئت موسس :

ماده14-  هیئت موسس به شرح ذکر شده در ماده 2 متشکل از افراد دارای حسن شهرت و آشنا به مسائل آموزش عالی و فعالیت خیّریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل مجمع  می باشد .

ماده15- پس از راه اندازی کامل مجمع و تشکیل هیئت امنا ،هیئت مدیره و بازرسان، فعالیت هیئت موسس به اتمام می رسد.

مجمع عمومی :

ماده 16- مجمع عمومی شامل کلیه اعضا بوده و سالانه یک بار به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل جلسه می دهد.  

تبصره - زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر 4 ماه پس از پایان هر سال مالی میباشد.

ماده 17- مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عــادی بعلت به حد نصاب نرسیدن ، رئیس هیات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیـــــل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

ماده 18- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیات امنا ، یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و  با ذکر علت ، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره - در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، بعلت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد ، مجمع فوق العاده با همان شرایط ماده 17 تشکیل خواهد شد و در صورت به  حد نصاب نرسیدن مجدد ، موضوع صورتجلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی ، قابل طرح ولی تصویب آن ، طبق ماده 17 می باشد.

ماده 18- وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد :

1-19- تعیین خط مشی مجمع بر اساس اهداف

2-19-استماع و رسیدگی گزارش هیئت امنا .

3-19-انتخابات اعضای هیئت امنا و بازرسان و تعیین جانشینان هیات امنا.

4-19-اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه پیشنهاد شده توسط هیات امنا.

5-19-رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه مجمع

6-19-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی

7-19- بررسی و تصویب آئین نامه ها و پیشنهادات

8-19-عزل و نصب اعضای هیات امنا ، هیات مدیره و بازرسان.

ماده 20- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :
1- 20-تصویب تغییرات اساسنامه؛
2- 20-بررسی و تصویب یا رد انحلال مجمع
3-20- تغییر در میزان سرمایه؛
4- 20-انحلال قبل از موعد؛
5- 20-هرگونه تغییر در ماهیت.

هیات امنا :

ماده 21- هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی ، مرجع تصمیم گیری در کلیه امور  در چارچوب اساسنامه بوده و آئین نامه ها و دستورات را تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده 22- هیات امنا دارای 30 عضو اصلی و همچنین 3 عضو علی البدل می باشد.

1-22- اعضای اصلی متشکل از 9  نفر از هیات موسس به عنوان عضو ثابت و 21 نفر عضو اصلی دیگر به همراه 3 نفر عضو علی البدل با رای مجمع عمومی به مدت 3 سال انتخاب می شوند.

2-22- در صورت انصراف ، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای ثابت  ، عضو ادواری جایگزین می گردد و تعداد اعضای هیات امنا در همه حال 30 نفر خواهد بود .

3-22– دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بلامانع می باشد.

تبصره 1- اعضای مجمع جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.

ماده 23- جلسات  عادی هیات امنا ، حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس هیات امنا یا نایب رئیس،  تشکیل و با حضور حداقل نصف بعلاوه یک  نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه  یک حاضرین ، نافذ خواهد بود و  اداره جلسات هیات امنا به عهده رئیس یا نایب رئیس هیات امنا می باشد . 

تبصره-1- جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند

 تبصره -2- جلسه فوق العاده هیات امنا در صورت درخواست رئیس هیات امنا یا سه نفر از اعضای هیات امنا با ذکر دلایل تشکیل خواهد شد.

ماده 24- هیئت امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی،  از بین اعضای خود و به مدت 3 سال می باشد.

ماده 25- وظایف هیات امنا شامل موارد ذیل می باشد :

1-25- برنامه ریزی فعالیتهای مجمع براساس خطی مشی تعیین شده توسط مجمع عمومی .

2-25- بحث و بررسی پیشنهادات مدیر عامل ، هیات مدیره یا  اعضای هیات امنا و نهایتا" تصویب و ابلاغ آن به هیات مدیره جهت اجرا.

3-25- بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب وهمچنین تفسیر اساسنامه .

4-25- انتخاب  هیات مدیره ، از بین اعضای هیات امنا برای مدت3 سال .

تبصره1-رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی و مشاور عمرانی دانشگاه جزو اعضای ثابت هیات مدیره می باشند.

5-25- بررسی و تایید مدیر عامل پیشنهادی از سوی هیات مدیره  برای مدت 3 سال .

6-25- عزل هیات مدیره، چنانچه انجام امور یا عملی را بر خلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح مجمع و مصوبات هیات امنا انجام دهند.

7-25- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان .

8-25- تصویب و تایید بیلان مالی .

تبصره- انتخاب مجدد هیات مدیره ومدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 26- در کلیه جلسات هیات امنا می بایست ، صورت جلسه تنظیم و در دفتری مخصوص ثبت و توسط کلیه اعضا امضا گردد.

هیات مدیره :

ماده 27- هیات مدیره شامل 9  عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین اعضای هیات امنا و با رای ایشان ، به مدت3 سال انتخاب می گردند .

ماده 28- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می بایست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را انتخاب کنند .

ماده 29- جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود .

ماده 30- مصوبات هیات مدیره ، در دفتری مخصوص ثبت و به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می گردد .

ماده 31- عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره ، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی ، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی البدل ، جایگزین وی می شود .

تبصره - غیر موجه بودن غیبت با نظرهیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص  می شود .

ماده 32- وظایف و اختیارات هیات مدیره  شامل موارد زیر است :

هیات مدیره نماینده قانونی مجمع  بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد .
تبصره 1– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا میباشد .
تبصره 2– هیات مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری مرکز تا هر مبلغ بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

1-32- اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی مجمع

2-32- ارائه پیشنهاد به هیات امناء جهت انتخاب مدیر عامل

3-32- بررسی پیشنهادات و برنامه های مدیر عامل و تصویب آن

4-32- تهیه ترازنامه مالی و ارایه به هیات امنا

5-32- هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق ، مزایا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدیر عامل  می باشد

مدیر عامل :

ماده 33- مدیر عامل ، مسئول انجام کلیه امور جاری مجمع، تحت نظارت هیات مدیره می باشد .

ماده 34- شرح مسئولیتها ، حدود و وظایف مدیر عامل و معاونین وی ، طبق ‌آئین نامه هایی است که هیات مدیره، تصویب می نماید

ماده 35- مدیر عامل می تواند از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن باشد که در صورت دوم فا قد حق رای می باشد .

تبصره  -  انتخاب مدیر عامل خارج ازاعضای  مجمع بلامانع است .

ماده 36- کلیه مکاتبات مجمع با امضای مدیر عامل بوده و در غیاب وی قائم مقام منتخب وی دارای حق امضا می با شد.

تبصره 1-مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده مرکز محسوب شده و از طرف مرکز .حق امضا دارد
تبصره2- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره 3- اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد

همچنین مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :
1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
3- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مرکز به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
6- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر؛
9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

بازرسان :

ماده37- بازرسان به ترتیب آرا ، دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل بوده که از بین اعضای مجمع به مدت 1  سال مالی توسط مجمع عمومی عادی  انتخاب می شوند .

تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
1- 37-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
2- 37-مدیران و مدیر عامل؛
3-37- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4- 37-همسر اشخاص مذکور دربند2.

ماده38- بازرسان ، می بایست حداقل هر شش ماه یکبار به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به هیات امنا گزارش نمایند . همچنین ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی توسط بازرسان انجام می گیرد.

ماده39- بازرسان در هر زمان ، به طور جداگانه ، یا به اتفاق حق رسیدگی به اسناد و بازرسی کلیه امور مالی مجمع را خواهند داشت. همچنین بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره حاضر شوند.

ماده41- بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هیات امنا ، تواما" در صورت لزوم می توانند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را درخواست نموده و رئیس هیات امنا دعوت از کلیه اعضای رسمی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را طی حداکثر یک ماه به عهده خواهد داشت.

ماده 42- در صورت انصراف یا فوت  یک یا هر دو بازرس ، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد 

منابع و امور مالی :

ماده 43- ابتدای هر سال مالی ، اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . 

تبصره - ابتدای اولین سال مالی ، زمان شروع به کارمجمع می باشد .

ماده 44- مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره ‌حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد می باشد.

ماده 45-  حسابداری  امور مالی مجمع، به عهده حسابدار که به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیر عامل فعالیت دارد، می باشد .

ماده 46- اسناد مالی کلیه پرداخت ها و  تعهدات مجمع با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و مدیر عامل و خزانه دار  و مهر مجمع خواهد بود .

ماده47- منابع مالی بنیاد شامل موارد ذیل می باشد :

1 -47- مبلغ یک میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار  اهدا می گردد.

2-47- هدایا، کمکهای مردمی، نذورات و وامهای دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه ، بانکها ، سازمانها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد.

ماده 48- مجمع  می بایست در یکی از شعب بانکهای رسمی کشور ، افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداخت ها از طریق این حساب صورت گیرد.

ماده 49- نحوه هزینه کردمجمع ، به شرح زیر می باشد :

1-49- در مواردی که  اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص می نمایند ، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.

2 -49- در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار موسه واگذار می گردد، طبق کارشناسی هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام خواهد شد .

تسویه و انحلال :

ماده50- مجمع با پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی مجمع یا دو سوم از اعضای هیات امناء و تایید مجمع عمومی فوق العاده منحل می گردد .

ماده51- در صورت انحلال مجمع ، هیات تسویه که شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده  می باشد ، تشکیل می گردد .

تبصره - مدیر عامل ، قائم مقام مدیر عامل ، بازرسان و حسابدار ، حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشند .

ماده52- هیات تسویه به محض تشکیل کلیه وجوه، اموال منقول و غیر منقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی های مجمع، طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.

تبصره1 – پرداخت بدهی به اعضای رسمی جامعه مجمع ، بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمانهای خارج از مجمع خواهد بود.

تبصره 2- هیات تسویه،  مجاز به استفاده از نظر کارشناسان خبره می باشد.

ماده53- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی ، وجوه باقی مانده تحت نظر هیئت تسویه صرف انجام امور خیر با اولویت کارهای جاری نیمه تمام می گردد.

ماده 54-  در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، هیات امنا به عنوان بالاترین رکن مجمع، تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده55-  این اساسنامه شامل 55 ماده و 73بند و 21 تبصره می باشد.