اولویت اهداف کاری دفتر حقوقی

 اولویت اهداف کاری دفتر حقوقی  دانشگاه

اداره حقوقی دانشگاه با همه ی اهمیت و تاثیر گذاری که در حیطه پژوهشی ،  آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی و ... می تواند داشته باشد در حال حاضر درگیر پرونده های کیفری ، حقوقی و غیره بوده که از ابتدای سال جاری مقرر شد رویکرد سال 86 به بعد به سوی اولویت های زیر باشد که ملهم از اولویت های یازده گانه سرپرست محترم دانشگاه به شرح زیر مورد اولویت بندی قرار گرفت :

1)    عقد قرارداد و تفاهم نامه  پژوهشی بین دانشگاه شهید چمران و دانشگاه های دیگر در سطح استان و کشور بعنوان نمونه قراداد یا تفاهم نامه بین دانشگاه شهید چمران (دانشکده هنر شوشتر) و تربیت مدرس تهران

2)    پشتیبانی از قرارداها و طرحهای آموزشی بعنوان مثال انعقاد و تکمیل قراردادهای نیروهای امریه آموزشی

3)    ارائه خدمات قراردادی به واحدها و مدیریت های دانشگاه از جمله امور اداری

4)    با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی و راه اندازی اداره امور قرار دادها متشکل از سه کارشناس از مدیریت های امور مالی ، دفتر فنی و طرحهای عمرانی و اداره حقوقی دانشگاه جهت تسریع و رعایت قوانین و مقرارت جاری ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح

5)    با توجه به کمبود خوابگاه دانشجویی و افزایش پذیرش دانشجو در سال جاری و رویکرد دولت محترم نهم در خصوص احداث خوابگاه دانشجویی توسط بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات و حمایت از این بخش به جهت رفاه حال دانشجویان