آشنایی با معاونت

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال 1387 به عنوان یک معاونت مستقل، آغاز به کار کرد. این معاونت دارای دو مدیریت فرهنگی و اجتماعی است که هر مدیریت، دارای واحدهایی به عنوان زیرمجموعه خود می‌باشد.

چکیده وظایف و فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عبارت است از:

  • طراحی، اجرا و پشتیبانی برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی با هدف ایجاد نشاط، بالندگی و سرزندگی دانشجویان
  • تلاش برای هم‌افزایی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اقشار مختلف دانشگاهی اعم از کارمند، استاد و دانشجو
  • بهره‌گیری از شیوه‌های ناب فرهنگی و اجتماعی برای گسترش مفاهیم مربوطه در بین دانشگاهیان
  • بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی استان برای بهبود کیفی تولیدات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه