گزارش ها و آمارها

 

گزارش عملکرد دو ساله معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1397-1399

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

پیشینه ای کهن، رویکردی نوین

جامعه محوری و ارزش آفرینی

چشم انداز:

"دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای استمرار رسالت تاریخی و ملی خود تلاش دارد با پیشگامی در علم و فناوری، جایگاه تاریخی خود را به عنوان دانشگاهی پیشرو در عرصه ملی و بین المللی، به ویژه در حوزه کشورهای خلیج فارس، احیا و تثبیت نماید."