معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : علیرضا  جلیلی فر

مدرک تحصیلی : دکتری زبان شناسی  کاربردی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : a.jalilifar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم: 33332043 (061)

دور نگار: 33337200 (061)

 تلفن داخلی: 2009