دفترچه تلفن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ارتباط با ما

اهواز – بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران – ساختمان مرکزی- طبقه اول اتاق 71
کد پستی: 6135783151
تلفن مستقیم: 33332043 (061)
نمابر: 33337200(061)