نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دورۀ تربیت مدرس آزفا

برگزاری دورۀ تربیت مدرس آزفا


برگزاری دورۀ تربیت مدرس آزفا

برگزاری دورۀ تربیت مدرس آزفا (آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان)
 
 دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر دارد به منظور تأمین مربی آموزشی مورد نیاز مرکز آزفا، افراد علاقه
مند و مستعد را آموزش دهد و از برترین هایِ دوره برای تدریس زبان فارسی به دانشجویان خارجی دعوت به همکاری نماید. 
 
شرایط شرکت در دورۀ آموزشی: 
 
1.داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا)، زبانشناسی همگانی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان فرانسه و سایر زبانها. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی می توانند شرکت کنند)  
 
2.حداکثر ظرفیت دورۀ تربیت مدرس آزفا 20نفر است،از این رو از میان متقاضیان مطابق شرایط و ظوابط دانشگاه شهید چمران گزینش صورت میگیرد.
 
3.متقاضیان ساکن در شهر اهواز در اولویت قرار میگیرند.
 
4.هزینۀ دورۀ آموزشی علی الحساب 220/000 تومان است که پیش از شروع دوره از شرکت کنندگان د.ریافت خواهد شد.
مبلغ مذکور به شماره حساب 4001072703022624 (حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهیدچمران اهواز به شناسه 39407275711700000032 (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) و شمارۀ  شبای  IR960100004001072703022624 واریز گردد.
 
5. دریافت گواهینامۀ تربیت مدرس آزفا منوط به شرکت در همۀ کلاسهای آموزشی و کسب آموزشها و  مهارتهای لازم است.  
 
متقاضیانی که دورۀ آموزشی را با موفقیت طی کنند و در مصاحبۀ علمی آزفا حد نصاب را کسب نمایند، بهعنوان مدرس مرکزآزفا دعوت به همکاری میشوند.  
 
 .جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در دوره با شمارۀ تلفن 09166812923 خانم ناصری  تماس حاصل فرمایید.