تسهیلات دانشگاه برای فارسی‌آموزان

فارسی‌آموزان مرکز آزفای دانشگاه پس از ثبت‌نام در دورۀ آموزش زبان فارسی از امکانات و تسهیلات زیر برخوردار خواهند شد:

-  کارت شناسایی ویژۀ فارسی‌آموزان

-  امکان استفاده از غذاخوری دانشجویی

-  اسکان فارسی‌آموزان در خوابگاه دانشجویی یا مهمانسرای دانشگاه (سرای نارنجستان)

-  امکان استفاده از کتابخانه‌‌های دانشگاه