معرفی شورای هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ده گانه پژوهش و فناوری

اهداف

1-     فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و تعامل فعال "مؤسسه­ ها" در تصمیم ­سازی و تصمیم ­گیری­ های مربوط به فعالیت ­های پژوهش و فناوری حوزه پژوهش و فناوری

2-     ارتباط منظم و منسجم و تعامل روز افزون بین دانشگاه ها و مراکز هر منطقه

3-     امکان بهره­ گیری از تمامی امکانات و استعداد­های موجود در "مؤسسه­ های" مستقر در هر منطقه

4-     ایجاد فرصت هم­ افزایی و انتقال تجارب پژوهش و فناوری افراد و "مؤسسه­ های" مستقر در هر منطقه با یکدیگر و با حوزه ستادی "وزارت" در زمینه پژوهش و فناوری

5-     ایجاد شبکه منطقه ­ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات منطقه­ ای و ارتباط سازمان یافته هر "مؤسسه" با سایر "مؤسسه­ های" مستقر در منطقه

6-      برگزاری جلسه و هماهنگی برای تصمیم­ گیری جهت حل مسائل پژوهش و فناوری در هر منطقه

7-     امکان استفاده از امکانات و ظرفیت­ های زیرساختی از جمله امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و فناوری اطلاعات و ...

8-     کمک به هدفمندسازی پژوهش و فناوری منطقه ­ای با توجه به نیازهای پژوهش و فناوری در هر منطقه   

 

 

ماده 3) وظایف شورای منطقه ­ای

1-     همکاری فعال در هماهنگی، تصمیم ­سازی و تصمیم­ گیری­های مربوط به مسائل پژوهش و فناوری کلان کشوری و منطقه­ ای در راستای بهبود وضع موجود

2-     بررسی مسائل و مشکلات پژوهش و فناوری"مؤسسه­ های" منطقه، ارائه راهکارهای مناسب و انعکاس آن به معاونت پژوهش و فناوری وزارت

3-     فراهم کردن زمینه ارتباط سازمان یافته "مؤسسه های" منطقه به منظور هماهنگی در مسائل پژوهش و فناوری

4-     تدوین و پیشنهاد سازوکارها و زیرساخت­های لازم برای هماهنگی در توسعه کمی و کیفی مسائل پژوهش و فناوری هر منطقه

5-     شناسایی ظرفیت ­ها، مشکلات و نیازهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و .... منطقه و هماهنگی و ارائه برنامه ­ریزی­ های پژوهشی و فناوری در راستای توسعه منطقه­ ای

6-      برگزاری نشست سالانه با اعضاء شورای مناطق همجوار و یا سایر مناطق در صورت صلاحدید

7-     ارائه پیشنهاد در مورد همکاری مشترک بین مؤسسات و پارک­های علم و فناوری در حوزه­های مختلف پژوهش و فناوری

8-     همکاری­های علمی و بین­ المللی باتوجه به ظرفیت­های هر منطقه

9-     مشارکت و پیشنهاد تخصیص بودجه­ های پژوهشی و فناوری برای هر منطقه با توجه به نیازهای پژوهشی و فناوری مؤسسه­ های پژوهشی و فناوری در هر منطقه

تهیه برنامه های راهبردی و عملیاتی پژوهش و فناوری در هر منطقه با همکاری دبیرخانه منطقه