همایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایات

شناسه : 5697089

همایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایاتهمایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایات - 8 بهمن 1399

همایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایات - 8- بهمن -1399

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.