چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری 20-11-1398

شناسه : 3762170

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری 20-11-1398چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری 20-11-1398 - 20 بهمن

اقتصاد ،مدیریت و حسابداری 20-11-1398 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.