چند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 6398561

چند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهوازچند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

در ابلاغی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علیرضا صفاریان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی برق این دانشکده، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این ابلاغ آمده است:

به استناد ماده هشت آیین ­نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری (مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت «مدیر گروه آموزشی برق» منصوب می ­شوید.

همچنین دکتر خواجه در پیامی از تلاش های دکتر نوید علایی شهنی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی در زمان تصدی مسئولیت مدیریت گروه آموزشی برق این دانشکده تقدیر کرد و از وی خواست در راستای اهداف مرتبط با مدیریت دانش در دانشگاه و به منظور ثبت و حفظ تجارب ارزشمند جنابعالی در طی دوران مسئولیت، مشروح این تجارب از جمله دستاوردها و ناکامی­ ها، فرصت ­ها و چالش ­ها و پیشنهادات اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره­ برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نماید.

 

- در ابلاغی دیگر از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر موسی مسکرباشی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی به مدت دو سال به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی این دانشکده، منصوب شد.

در این ابلاع آمده است:

در اجرای بند «الف-5» ماده «14» آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به مدت دو سال به عنوان نماینده اینجانب در شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید، با همکاری سایر اعضاء در تحقق اهداف و برنامه­ های شورای مزبور گام­ های مؤثری بردارید.

 

- همچنین در ابلاغی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر کمال غانمی معاون آموزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به مدت دوسال به عضوان عضو شورای استانی بررسی موارد خاص، منصوب شد.

در این ابلاغ آمده است:

به استناد تبصره «یک» ماده «شش» آئین‌نامه اجرایی شورای استانی بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1390/11/29 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این ابلاغ، به مدت دو سال به عضویت در «شورای استانی بررسی موارد خاص» منصوب می­ گردید.

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.