چند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

چند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


چند انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز
در احکامی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر خواجه در حکمی دکتر عبداله پارسا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را به عنوان رئیس کمیته ترفیعات دانشگاه، منصوب کرد.

در حکمی دیگر از سوی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسن فرازمند معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در کمیته،  دکتر ابراهیم حاجی دولو معاون پژوهشی و فناوری و دکتر آرش راسخ رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه به عنوان عضو و دکتر خلیل رنجبر عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی به عنوان عضو و نماینده هیئت ممیزه در کمیته ترفیعات دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این احکام آمده است:
به استناد ماده چهار شیوه‌نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه(مصوب جلسه مورخ 13/11/1395هیئت‌امنا) و به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته ترفیعات دانشگاه منصوب می‌گردید.

شایسته است با توجه به نقش مؤثر نحوه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت‌علمی در اعتلای دانشگاه، تمام تلاش و همت خود را در اجرای صحیح شیوه‌نامه مزبور به‌کارگیرید.

همچنین دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در حکمی به مدت یک سال دیگر غلام‌عباس طلوعیان مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری این دانشگاه را در سمت خود ابقاء کرد.

-         در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 5 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شماره 96/3/04/75747 مورخ 18/10/96 معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/10/96 به مدت یک سال دیگر در سمت مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری ابقا می‌گردید.

 
آدرس کوتاه :