پاک‌سازی محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز در هفته مدیریت سبز

پاک‌سازی محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز در هفته مدیریت سبز


پاک‌سازی محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز در هفته مدیریت سبز  

همزمان با سومین روز از برگزاری هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز، به همت کارکنان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان محوطه این دانشگاه، پاک‌سازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این اقدام ارزنده در تمامی دانشکده‌ها و بخش‌های مختلف این دانشگاه با شعار "دانشگاه و زمین پاک" انجام گردید.

گفتنی است هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز از روز شنبه 12 اسفندماه با افتتاح نمایشگاه آغاز و تا 16 همین ماه ادامه دارد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نهال‌کاری، یک روز بدون خودرو و... از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دانشگاه است.

آدرس کوتاه :