همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

شناسه : 2930011

همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با هیات ویژه گزارش ملی سیلاب هاهمکاری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

 

در احکامی از سوی دکتر محمود نیلی احمد آبادی رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان همکار در کارگروه زیرساخت های این هیات، معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، با صدور این احکام دکتر علی حسینی، دکتر جواد احدیان، دکتر الهه مشهور، دکتر امین خواجه دزفولی، دکتر مرتضی بهبهانی نژاد و دکتر افشین قنبرزاده با کارگروه زیرساخت هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها همکاری خواهند داشت.

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.