همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر

شناسه : 5077880

همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنرهمایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر - 26 آذر ماه 1399

 

همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر ، چالش ها و راهکارها 26 آذر ماه 1399

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.