نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن

شناسه : 6898636

نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آننخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن - 20, 21 مردادماه

نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای  آن - 20 و 21 - مردادماه -1400

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.